اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران اعلام کرد

قيمت در بازار خودروهاي وارداتي واقعي نيست

رئيس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران مي‌گويد: به‌واسطه متوقف شدن ثبت سفارش واردات خودرو و همچنين انحصاري بودن اين بازار، قيمت‌ها در اين بازار به‌صورت غيرواقعي رشد کرده است.

رئيس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران مي‌گويد: به‌واسطه متوقف شدن ثبت سفارش واردات خودرو و همچنين انحصاري بودن اين بازار، قيمت‌ها در اين بازار به‌صورت غيرواقعي رشد کرده است.

رئيس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران گفت: متوقف شدن ثبت سفارش خودرو ازجمله دلايل افزايش قيمت خودروهاي خارجي و غيرواقعي شدن قيمت خودرو در بازار است.

سعيد موتمني با اشاره به اينکه با متوقف شدن ثبت سفارش خودروهاي خارجي، قيمت اين خودروها در روزهاي گذشته بين 10 تا 30 ميليون تومان افزايش يافته است، افزود: يکي ديگر از دلايل افزايش بهاي خودرو مربوط به انحصاري بودن واردات و محدوديت در عرضه خودرو است که خريداران خودرو را دچار مشکل کرده است.

وي ادامه داد: قيمت‌هاي کنوني خودرو در بازار واقعي نيست و توصيه ما به مردم اين است که فعلاً از خريد خودرو پرهيز کنند.

رئيس اتحاديه خودرو تهران گفت: برآوردها حاکي از آن است که با ازسرگيري ثبت سفارش خودرو، قيمت خودروهاي وارداتي روند کاهشي طي خواهد کرد و به ثبات در قيمت‌ها خواهيم رسيد.

وي افزود: اکنون خودرو مانند گذشته يک کالاي سرمايه‌اي محسوب نمي‌شود و به‌عنوان يک کالاي مصرفي به‌حساب مي‌آيد؛ لذا از مردم انتظار مي‌رود از پيش‌خريد کردن خودرو خودداري کنند.

موتمني با بيان اينکه خريد نقدي خودرو باعث حذف دست دلالان و واسطه‌هاي بدون مجوز مي‌شود، اضافه کرد: درخواست ما از مردم اين است که از نمايشگاه‌هاي داراي پروانه صنفي؛ نسبت به خريد خودرو اقدام کنند.

وي گفت: در حال حاضر يک هزار واحد صنفي نمايشگاه خودرو در تهران داراي جواز هستند و تعداد نمايشگاه‌هاي بدون مجوز روند کاهشي طي کرده و اکنون به حدود 700 واحد رسيده است

رئيس اتحاديه خودرو تهران افزود: با متوقف شدن ثبت سفارش خودروهاي خارجي، قيمت اين خودروها در روزهاي گذشته بين 10 تا 30 ميليون تومان افزايش يافته است.

موتمني ادامه داد: يکي ديگر از دلايل افزايش بهاي خودرو مربوط به انحصاري بودن واردات و محدوديت در عرضه خودرو است که خريداران خودرو را دچار مشکل کرده است.


منبع خبر: اتاق ایران