اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس اتاق آبادان عنوان کرد

اتاق‌ها زمينه‌ساز تقويت توليد هستند

مسعود خياط‌زاده رئيس اتاق آبادان در نشست با رئيس دادگستري و دادستان اين شهرستان بر اهميت اتاق در مناسبات اقتصادي تاکيد کرد.

مسعود خياط‌زاده رئيس اتاق آبادان در نشست با رئيس دادگستري و دادستان اين شهرستان بر اهميت اتاق در مناسبات اقتصادي تاکيد کرد.

نشست مشترک رئيس اتاق آبادان با رئيس دادگستري و دادستان اين شهرستان با محوريت بررسي مشکلات حقوقي فعالان اقتصادي آبادان برگزار شد.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي آبادان بابيان اينکه در حال حاضر دولت توانايي ايجاد اشتغال براي اين حجم از افراد بيکار در جامعه را ندارد، يادآور شد: براي حل مشکلات کنوني بايد توليد را تقويت کنيم چراکه رونق توليد زمينه‌ساز اشتغال است و موجب توليد سرمايه و امنيت هم مي‌شود.

مسعود خياط‌زاده، زمينه‌سازي براي رونق توليد را بخشي از امور اتاق‌هاي بازرگاني دانست و گفت: اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي با انجام وظايف مشاوره و آموزشي خود مي‌توانند به اين موضوع کمک کنند.

خياط‌زاده بابيان اينکه اتاق آبادان بيش از پنج دهه قدمت دارد، گفت: اتاق‌هاي بازرگاني درواقع پارلمان بخش خصوصي هستند و در قانون وظيفه مشاور سه قوه را بر عهده‌دارند.

او افزود: افرادي که از بيرون به اتاق نگاه کنند، ممکن است فقط موضوع کارت بازرگاني براي آن‌ها نمايان‌ باشد اما طي سال‌هاي گذشته اين اتاق‌ها به‌موجب قانون، در مباحث بسياري واردشده و تلاش‌هاي زيادي براي بهبود محيط کسب‌وکار کشور کرده‌اند.

خياط‌زاده با تأکيد بر اينکه دولت ملزم است براي اصلاح قوانين با اتاق‌ها هم‌افزايي کند، عنوان کرد: بر اساس قانون، اتاق‌هاي بازرگاني براي بهبود و توسعه اقتصادي بايد حضور جدي در تصميم‌گيري اقتصادي کشور داشته باشند که از طريق حضور در مجامع و کميته‌هاي مختلف و تعامل با دولت و مجلس امکان‌پذير است.

او با اشاره فعاليت‌هاي آموزشي اتاق آبادان گفت: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي آبادان آموزش‌هاي کاربردي در زمينه‌هاي مختلف براي فعالان اقتصادي برگزار مي‌کند.


منبع خبر: اتاق ایران