اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار مطرح کرد

بيکاري در نقطه بحراني

رئيس مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار مي‌گويد: طبق اعلام کارشناسان سازمان جهاني کار، اگر نرخ بيکاري جوانان بيش از 2برابر نرخ بيکاري کل باشد؛ وضعيت بيکاري بحراني تلقي مي‌شود.

رئيس مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار مي‌گويد: طبق اعلام کارشناسان سازمان جهاني کار، اگر نرخ بيکاري جوانان بيش از 2برابر نرخ بيکاري کل باشد؛ وضعيت بيکاري بحراني تلقي مي‌شود.

رئيس مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار درباره نقطه بحران بيکاري در منظر آمار گفت: بر اساس آنچه کارشناسان سازمان جهاني کار (ILO) اعلام مي‌کنند درصورتي‌که نرخ بيکاري در گروه سني جوانان در کشوري بيش از 2 برابر نرخ بيکاري کل باشد مي‌توان گفت وضعيت بيکاري در آن کشور در نقطه بحراني قرار دارد.

سيد نعمت‌الله ميرفلاح نصيري، با بيان اينکه سازمان جهاني کار، گروه سني جوانان را بين 15 تا 24 سال تعريف مي‌کند افزود: البته اين سازمان بين‌المللي اختيار تعريف گروه سني جوانان را به خود کشورها هم محول کرده و اين اختيار را به کشورها مي‌دهد تا بنا به تشخيص شاخص‌هاي جمعيتي، گروه سني جوانان را تعريف کند.

رئيس مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار، تعريف جمعيت جوان در کشور را به استناد مراجع ذي‌صلاح (سازمان سابق ملي جوانان) 15 تا 29 سال عنوان کرد و گفت: نرخ بيکاري کشور در اين گروه سني تا پايان سال 95 در حالي معادل 25.9 درصد است که نرخ بيکاري کل جمعيت در سن کار کشور در دوازده ماه منتهي به 95 به ميزان 12.4 درصد اعلام شد.

ميرفلاح نصيري گفت: بنابراين با توجه به اينکه نرخ بيکاري جمعيت جوان کشور بيش از 2 برابر نرخ بيکاري کل است از همين حيث وضعيت بيکاري امروز در نقطه بحراني قرار دارد، همان‌طور که شخص رئيس‌جمهور نيز بيکاري را بزرگ‌تري مسئله دولت عنوان کرد.البته بسياري از کشورهاي اروپايي نيز با اين بحران مواجه هستند.

وي همچنين به افزايش انتظار جوانان از شغل اشاره کرد و گفت: يکي از چالش‌هاي بخش عرضه نيروي کار کشور افزايش انتظار جوانان از اشتغال است. امروز به دليل اينکه غالب جوانان تحصيلات دانشگاهي دارند بسياري از شغل‌ها را در شأن اجتماعي خود نمي‌بينند و بسياري از جوانان با همين ذهنيت فرصت‌هاي شغلي خود را رد مي‌کنند. اين يکي از چالش‌هاي بخش عرضه نيروي کار کشور محسوب مي‌شود.

ميرفلاح نصيري ادامه داد: يکي ديگر از چالش‌هاي سمت عرضه نيروي کار عدم ناسازگاري بين مهارت جوانان بيکار و تقاضاي بنگاه‌ها است.

وي با بيان اينکه فرد بيکار بايد داراي سه شاخص باشد گفت: «آماده‌به‌کار بودن»، «در جستجوي کار بودن» و درنهايت «تن به کار دادن» سه شاخصه‌اي است که يک فرد بيکار بايد داشته باشد.

رئيس مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار گفت: در کشورهاي اروپايي اگر فرصت شغلي براي فردي ايجاد شود اما فرد بيکار تن به آن شغل ندهد، وي يک فرد بيکاري تلقي نمي‌شود درحالي‌که در کشور ما بسياري از جوانان هر شغلي را در شأن و منزلت خود نمي‌بينند.

تثبيت نرخ بيکاري بلندمدت طي 10 سال گذشته

ميرفلاح نصيري «بيکاري بلندمدت» را يکي ديگر از شاخص‌هاي آمارگيري نيروي کار عنوان کرد و گفت: بيکاري بلندمدت به فردي اطلاق مي‌شود که طول مدت بيکاري وي بيش از يک سال باشد و اين فرد در آمار بيکاران بلندمدت قرار مي‌گيرد.

وي شاخص نرخ بيکاري بلندمدت را در ايران قابل‌قبول اعلام کرد و گفت: طبق آمار رسمي از سال 84 تاکنون به‌رغم رشد سمت عرضه نيروي کار، اما خوشبختانه نرخ بيکاري بلندمدت کنترل شده به‌طوري‌که اين نرخ از 4.3 درصد در سال 1384 به 4.2 درصد در سال 1394 کاهش داشته است.

رئيس مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار با بيان اينکه از جمعيت 3 ميليون و 203 هزار 398 نفر بيکار منتهي به اسفند 95 حدود يک‌ميليون تا يک‌ميليون و 50 هزار نفر در جمعيت بيکاري بلندمدت قرار دارند گفت: اين ميزان طي حدود 11 سال گذشته بين 37 تا 38 درصد از جمعيت بيکار تقريباً ثابت بوده است.


منبع خبر: اتاق ایران