اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

نايب‌رئيس اتاق ايران مطرح کرد

مسئوليت اجتماعي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي کشورهاست

محمدرضا انصاري، نايب‌رئيس اتاق ايران، مبحث مسئوليت اجتماعي را پرچم‌دار تحولات بزرگي در دنيا عنوان مي‌کند که امروزه به يکي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي تبديل شده است. به عقيده او اقدامات خيرخواهانه از ديرباز توسط ايراني‌ها انجام مي‌شده اما مسئوليت اجتماعي بنگاه‌ها، اقدامي سازمان‌يافته است که مي‌تواند اثرگذاري وسيع‌تري در جامعه داشته باشد.

محمدرضا انصاري، نايب‌رئيس اتاق ايران، مبحث مسئوليت اجتماعي را پرچم‌دار تحولات بزرگي در دنيا عنوان مي‌کند که امروزه به يکي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي تبديل شده است. به عقيده او اقدامات خيرخواهانه از ديرباز توسط ايراني‌ها انجام مي‌شده اما مسئوليت اجتماعي بنگاه‌ها، اقدامي سازمان‌يافته است که مي‌تواند اثرگذاري وسيع‌تري در جامعه داشته باشد.

همايش سرمايه‌گذاري مسئولانه و کارآفريني اجتماعي به همت کميسيون حاکميت شرکتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه‌هاي اتاق ايران و با همکاري سفارت کره جنوبي در تهران برگزار شد که نمايندگاني از کشورهاي اتريش، بلغارستان، کره جنوبي، اوکراين، ارمنستان و ايران ميهمان آن بودند.

اين همايش باهدف توانمندسازي شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي ازنظر مسئوليت‌هاي اجتماعي و فعاليت‌هاي نيکوکارانه در قالب سازماني و نه اقدامات فردي و دريافت تجربيات کشورهاي مختلف در اين عرصه، برگزار شد.

در اين مراسم محمدرضا انصاري، نايب‌رئيس اتاق ايران، به نقش اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي در پررنگ‌تر شدن نقش بنگاه‌ها در فعاليت‌هاي اجتماعي و سرمايه‌گذاري‌هاي مسئولانه اشاره کرد.

انصاري با بيان اينکه مسئوليت اجتماعي، مفهوم کهنه‌اي نيست ، تصريح کرد: مبحث مسئوليت اجتماعي از دهه 70 ميلادي پرچم‌دار تحولات بزرگي در دنيا بوده است و بنگاه‌هاي اقتصادي به‌تدريج پي بردند که در روند فعاليت‌هاي خود با انسان روبه‌رو هستند و بايد در رفتار با آنها، روش‌هاي جديدي اتخاذ شود؛ روش‌هايي که با عواطف و روح انسان‌ها سازگار باشد.

نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با اشاره به اقدامات نيکوکارانه ايراني‌ها که از ديرباز جزئي از برنامه زندگي آنها به شمار مي‌آيد، تصريح کرد: اقدامات خيرخواهانه از ديرباز توسط ايراني‌ها انجام مي‌شده اما مسئوليت اجتماعي بنگاه‌ها، اقدامي جمعي و سازمان‌يافته است که مي‌تواند اثرگذاري و برد وسيع‌تري در جامعه داشته باشد. اين مفهوم به اندازه‌اي در جوامع مختلف مهم شده که امروز به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي مطرح است.

همچنين فاطمه دانشور عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و رئيس سابق کميسيون حاکميت شرکتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه‌ها با حضور در اين همايش از فراگير شدن اين مفهوم در بين واحدهاي مختلف اقتصادي در کشور ابراز خرسندي کرد.

در اين مراسم سفير کره جنوبي، نماينده وزارت خارجه اين کشور و نمايندگاني از شرکت‌هاي مطرح کره که در ايران نيز فعال هستند، به تجربيات خود در توسعه مسئوليت اجتماعي بين بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره کردند.


منبع خبر: اتاق ایران