اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

ابوالفضل روغني‌گلپايگاني در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مطرح کرد

بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در انتظارSME بانک‌ها، هلدينگ صادراتي و خوشه‌هاي صنعتي‌

روغني‌گلپايگاني، رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران مي‌گويد: براي حل بحران بيکاري و رهايي از رکود حاکم بر اقتصاد بايد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تقويت شود. راهکارهاي اين مسئله عبارت است از: تشکيل SME بانک‌ها، تأسيس هلدينگ تأمين مواد اوليه و صادرات، و تجميع اين واحدها در خوشه‌هاي بزرگ صنعتي.

روغني‌گلپايگاني، رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران مي‌گويد: براي حل بحران بيکاري و رهايي از رکود حاکم بر اقتصاد بايد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تقويت شود. راهکارهاي اين مسئله عبارت است از: تشکيل SME بانک‌ها، تأسيس هلدينگ تأمين مواد اوليه و صادرات، و تجميع اين واحدها در خوشه‌هاي بزرگ صنعتي.

بنگاه‌هاي کوچک و متوسط همچنان درگير مشکلات خود هستند؛ مشکلاتي چون کمبود نقدينگي، رکود، تأمين مواد اوليد و توليد صادرات محور. ابوالفضل روغني‌گلپايگاني، رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي‌گويد: «سال‌هاست که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در ايران به فراموشي سپرده‌شده است. اما بايد براي اين واحدهاي اقتصادي برنامه‌ريزي اساسي داشت.»

اين برنامه‌ريزي چيست؟ روغني گلپايگاني مي‌گويد: «اگر دولت دوازدهم مي‌خواهد براي اقتصاد و اشتغال مردم برنامه‌اي منسجم داشته باشد راه اين تحرک از مسير تقويت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مي‌گذرد.»

مهم‌ترين مشکل بنگاه‌هاي کوچک و متوسط چيست؟ او کمبود نقدينگي و رکود را بزرگ‌ترين مشکلات اين حوزه مي‌داند.

چند ماه قبل در کميسيون صنايع اتاق ايران، جلساتي درباره احصا موانع و مشکلات اين واحدها برگزار مي‌کرديد؛ نتيجه اين جلسات به کجا رسيد؟ رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران پاسخ مي‌دهد: «اينکه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور ما مورد بي‌مهري قرارگرفته و فاقد کارايي لازم است، نکته‌اي است که همه بر روي آن اجماع نظر دارند.» او ادامه مي‌دهد: «طوري که بيش از 85 درصد اين واحدها يا تعطيل‌شده‌اند يا زير 50 درصد ظرفيت توليد مي‌کنند.»

روغني گلپايگاني مي‌گويد: «کميسيون بعدازاينکه موانع و مشکلات را شناسايي کرده، چند راهکار را به دولت و به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران پيشنهاد داده است.»

اين پيشنهادها کدام است؟ او پاسخ مي‌دهد: «تشکيل SME بانک‌ها، تأسيس شرکت‌هاي بزرگ تامين مواد اوليه صادرت و درنهايت تجميع اين واحدها در خوشه‌هاي بزرگ صنعتي.» او درباره  SME بانک‌ها مي‌گويد:«بانک‌هاي بيشتر به واحدهاي صنعتي بزرگ اعتماد مي‌کنند تا واحدهاي کوچک و متوسط؛ اگر اين واحدها بانکي داشته باشند که از آنها حمايت کند، بهتر مي‌توانند مشکلات مالي خود را برطرف کنند.»

او ادامه مي‌دهد: «در همه جاي دنيا بنگاه بزرگ کارفرما و بنگاه کوچک پيمانکار هستند. ما هم بايد به اين ظرفيت توجه داشته باشيم.»

به گفته روغني گلپايگاني، انتظار مي‌رود دولت دوازدهم به اين مقوله توجه کند؛ البته همه مطالبات حوزه صنعتي به وزير اقتصاد و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت گفته‌شده است.

در دولت يازدهم دو بار تحت عنوان تأمين مالي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تسهيلات داده شد، چقدر اين در نجات واحدهاي توليد مفيد بود؟ روغني گلپايگاني در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: «اگرچه تنها مشکل بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تأمين نقدينگي نيست، ولي کمبود نقدينگي يکي از مشکلات اين واحدهاست. تأمين منابع مالي توسط دولت يازدهم کار خوبي بود ولي متأسفانه درست اجرا نشد.»

او درباره چرايي اين مسئله مي‌گويد: «بانک‌ها همراهي لازم را با واحدهاي توليدي نداشتند. اين پول‌ها به دليل رد ديون يا مفاصا حساب بنگاه‌ها، به آنها پرداخت نشد و به‌نوعي به چرخه توليد وارد نشد.»

براي سال جاري دولت چه برنامه‌اي براي بنگاه‌ها دارد؟ او تصريح مي‌کند: «امسال حدود 30 هزار ميليارد تومان براي پرداخت به بنگاه‌ها پيش‌بيني‌شده است؛ اميدواريم اين مبلغ وارد چرخه توليد شود و تأثير آن را در حوزه توليد ببينيم.»


منبع خبر: اتاق ایران