اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

پيشنهاد عضو هيات نمايندگان اتاق سمنان به وزير دادگستري

مسايل حقوقي صادرکنندگان در دادگاه‌هاي تخصصي بررسي شود

وزير دادگستري طي سفر به استان سمنان، در نشست مشترک با استاندار و با فعالان اقتصادي اين استان شرکت کرد.

وزير دادگستري طي سفر به استان سمنان، در نشست مشترک با استاندار و با فعالان اقتصادي اين استان شرکت کرد.

وزير دادگستري طي سفر به استان سمنان، در نشست مشترک با استاندار و با فعالان اقتصادي اين استان شرکت کرد.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سمنان در نشست با وزير دادگستري از وي خواست تا شرايط ويژه براي رسيدگي مسايل حقوقي صادرکنندگان در دادگاه‌هاي تخصصي در نظر گرفته‌شده و از بررسي مسايل صادرکنندگان در دادگاه‌هاي عمومي جلوگيري شود.

عليرضا مهربان وجود دادگاه‌هاي تخصصي براي صادرکنندگان را يک ضرورت دانست و گفت: با توجه به اهتمام ويژه حاکميت به صادرات، بايد شرايطي فراهم کرد تا مسايل صادرکنندگان در يک  دادگاه تخصصي بررسي شود.

مهربان با تأکيد بر لزوم اجراي مفاهيم اقتصاد مقاومتي گفت: زمان تفسير سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي تمام‌شده و بايد در اجراي مفاهيم اقتصاد مقاومتي عزم ملي داشته باشيم.

او افزود: همان‌گونه که در زمان جنگ  همه ارکان نظام در خدمت جنگ بودند و يک بسيج عمومي در کشور به وجود آمده بود در حال حاضر هم  بايد تمام اجزاي و ارکان نظام در خدمت صادرات باشد.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق سمنان گفت: بعضي از سازمان‌هاي دولتي ما در صادرات نقش ندارند و چه خوب مي‌شد اگر همه سازمان‌ها در امر صادرات نقش‌آفرين مي‌بودند. 


منبع خبر: اتاق ایران