اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

وزير جهادکشاورزي اعلام کرد

سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در طرح‌هاي کشاورزي تسهيل مي‌شود

وزير جهادکشاورزي مي‌گويد تسهيل کردن روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در طرح‌هاي کشاورزي به عنوان يکي از اولويت‌هاي دولت، در دستور کار است.

وزير جهادکشاورزي مي‌گويد تسهيل کردن روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در طرح‌هاي کشاورزي به عنوان يکي از اولويت‌هاي دولت، در دستور کار است.

وزير جهاد کشاورزي حمايت بيش از پيش از بخش خصوصي را يکي از اولويت‌هاي دولت دوازدهم دانست و گفت: تسهيل کردن روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در طرح‌هاي کشاورزي در دستور کار دولت است.

محمود حجتي در مراسم افتتاحيه کشتارگاه صنعتي شهرستان مهريز با اشاره به ضرورت جذب مشارکت بخش خصوصي در راستاي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي کشاورزي، اظهار کرد: توسعه کشور مستلزم حمايت بيش از پيش بخش خصوص است.

وي با اشاره به دستاوردهاي بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف، افزود: اعتماد به بخش خصوصي نتايج توسعه اي بسيار خوبي به دنبال خواهد داشت.

وزير جهاد کشاورزي در ادامه با تاکيد بر اين که توسعه هرچه بيشتر اين اقدامات به وسيله مشارکت بخش خصوصي امکان‌پذير است، گفت: مسئولان بايد در ارتباط با تسهيل امور سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تمام تلاش خود را انجام دهند.

حجتي خاطرنشان کرد: حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي يکي از رويکردها و اولويت‌هاي اصلي دولت تدبير و اميد است و در اين زمينه تمام تلاش خود را مي‌کنيم که به بهترين نحو ممکن گام برداريم.

 


منبع خبر: اتاق ایران