اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس سازمان نظام‌مهندسي تهران مطرح کرد

رواج فرسوده‌سازي با توليد ساختمان بي‌کيفيت

رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان تهران مي‌گويد: مسئول کيفيت ساختمان در کشور مشخص نيستو بسياري از ساختمان‌هايي به دليل عدم توجه به مقررات عمر پائيني دارند و به‌نوعي فرسوده سازي محسوب مي‌شوند.

رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان تهران مي‌گويد: مسئول کيفيت ساختمان در کشور مشخص نيستو بسياري از ساختمان‌هايي به دليل عدم توجه به مقررات عمر پائيني دارند و به‌نوعي فرسوده سازي محسوب مي‌شوند.

رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان تهران تأکيد کرد: با اجراي دقيق مقررات ملي نبايد اجازه دهيم مسکن‌هاي بي‌کيفيت توليد شود، در تهران هزاران هکتار بافت فرسوده داريم که قابليت بهره‌برداري را از دست داده است.

حسن قربانخاني در پاسخ به اين سؤال که مسئول ارتقاء کيفيت ساخت‌وساز در کشور کيست؟گفت: در ارتقاء کيفيت ساخت‌وساز نظام‌مهندسي، شهرداري‌ها و وزارت راه و شهرسازي در آن نقش دارند مسئول کيفيت ساختمان در کشور مشخص نيست، اگر اين نهادها هماهنگي کامل ايجاد نکنند سازمان نظام‌مهندسي به‌تنهايي نمي‌توانند اثرگذار شود.

وي تصريح کرد: کيفيت ساخت‌وساز نتيجه فرايند طراحي،نظارت و اجراست که اگر فرد بي‌صلاحيت به ساخت‌وساز ورود پيدا کند باعث کاهش عمر ساختمان‌ها مي‌شود پس اگر در بحث مصالح استاندارد و روش‌هاي اجرايي نوين،  فرآيندها درست اجرا شود منتج به شناسنامه فني ساختمان مي‌شود.

رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان با اشاره به اينکه در مقررات ملي ساختمان ،ايمني، بهداشت و صرفه‌جويي در مصرف انرژي اشاره و تأکيد شده است که توجه اي به آن نمي‌شود اظهار کرد: به‌طور ميانگين ما 5 برابر مصرف جهاني مصرف انرژي داريم و ميلياردها دلار انرژي بي‌دليل هدر مي‌رود که اگر بخواهيم صرفه‌جويي در مصرف انرژي داشته باشيم موظف هستيم مقررات ملي را رعايت کنيم.

قربانخاني ادامه داد: اشخاص دخيل در فرايند توليد، موظف به دريافت بيمه تضمين کيفيت هستند اما با توجه به الزام قوانين مقررات، تضمين کيفيت در ساختمان­سازي نيست پس وقتي متقاضيان اقدام به خريد مسکن کردند بايد از کيفيت آن مطمئن شوند.

رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: بيمه تضمين کيفيت قانوني است که شهرداري‌ها بايد بعد از دريافت آن، پايان کار صادر کنند اما متأسفانه اين موارد هم به دلايلي رعايت نمي‌شود.

به گفته وي، برخي معتقد هستند که دريافت بيمه تضمين کيفيت هزينه ساخت‌وساز را افزايش مي‌دهد و استفاده از مصالح باکيفيت موجب حفظ ثروت کشور مي‌شود.

پيش‌تر قربانخاني اعلام کرده بود که بر اساس آمار ميانگين عمر ساختمان در کشور 30 سال و در جهان 90 سال است که اگر يک سال به 30 سال اضافه شود 4 هزار ميليارد ثروت حفظ مي‌شود.

وي ادامه داد: بسياري از ساختمان‌هايي که امروز مي‌سازيم به دليل عدم توجه به مقررات دستخوش همين موضوع شده است در استان تهران متأسفانه فرسوده سازي مي‌کنيم.

وي تأکيد کرد: وقتي ايمني و کيفيت را در يک ساختمان نتوانيم بيابيم به‌نوعي فرسوده سازي شده است و نبايد اجازه دهيم مسکن‌هاي بي‌کيفيت توليد شود.


منبع خبر: اتاق ایران