اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

نارضايتي از کيفيت خودروهاي داخلي

رئيس شوراي رقابت با اعلام اينکه شورا از ارتقاء کيفيت خودروها رضايت ندارد، از ادامه نظارت اين شورا بر روند قيمت‌گذاري خبر داد.

رئيس شوراي رقابت با اعلام اينکه شورا از ارتقاء کيفيت خودروها رضايت ندارد، از ادامه نظارت اين شورا بر روند قيمت‌گذاري خبر داد.

رئيس شوراي رقابت درباره شنيده شدن زمزمه‌هايي مبني بر حذف شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو بيان کرد: شوراي رقابت در خصوص هر کالايي که بازار آن انحصاري باشد، دستورالعمل تنظيم قيمت ارائه مي‌کند و تا زماني که بازار يک محصول رقابتي نشود، کار شورا درباره قيمت‌گذاري ادامه خواهد يافت.

رضا شيوا با تأکيد بر عدم رضايت شوراي رقابت از ارتقاي کيفيت خودرو و اينکه رشد تورم، عامل گراني خودرو است، گفت: دستورالعمل رشد 3 درصدي قيمت خودرو متأثر از افزايش تورم بخشي است و شوراي رقابت از موضوع ارتقاي کيفيت در صنعت خودرو رضايت ندارد.

رئيس شوراي رقابت ادامه داد: شوراي رقابت نرخ‌هاي جديد را براي قيمت خودرو مطرح کرده که بر اين اساس، قيمت خودرو 2.5 الي  3 درصد افزايش يافته است.

شيوا ادامه داد: دستورالعمل تعيين قيمت متأثر از سه مؤلفه تورم بخشي، کيفيت و بهره‌وري است، ميزان تورم بخشي حدود 6 درصد اعلام شده اما درعين‌حال از نظر بهره‌وري و کيفيت روند کاهشي در صنعت خودرو صورت گرفته، بنابراين قيمت خودرو بر اساس دستورالعمل جديد 2.5 الي  3 درصد با رشد روبرو شده  است.

وي افزود: آنچه مشخص است که شوراي رقابت نيز از موضوع ارتقاي کيفيت در صنعت خودرو رضايت ندارد و به موضوع ارتقاي کيفيت در صنعت خودرو نمره منفي داده، اما افزايش قيمت به دليل رشد تورمي بخشي صورت گرفته و مبناي اين کار قيمت‌ها در سال گذشته بوده است.

شيوا ادامه داد: اينکه تنها در زيرمجموعه وزارت ارتباطات سازمان رگلاتوري وجود داشته باشد يک نقص محسوب مي‌شود، زيرا براي رشد اقتصاد کشور بايد از ظرفيت رگلاتوري‌ها در بخش‌هايي که انحصار طبيعي وجود دارد، استفاده شود. به‌طور مثال در اين رابطه مي‌توان به بخش آب و برق و پتروشيمي اشاره کرد.

رئيس شوراي رقابت افزود: در گذشته بحث ايجاد سازمان رگلاتوري در بخش برق پيگيري شد، اما هيات وزيران اين موضوع را رد کرد. بر اين اساس مطلوب است که بحث ايجاد سازمان‌هاي رگلاتوري از طريق مجلس و در قالب طرح پيگيري شود.


منبع خبر: اتاق ایران