اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

معاون وزير جهاد کشاورزي اعلام کرد

خودکفايي گندم ادامه دارد

معاون وزير جهاد کشاورزي مي‌گويد: تاکنون ميزان خريد تضميني گندم به 8.7 ميليون تن رسيده و پيش‌بيني مي‌شود روند خودکفايي گندم در سال جاري نيز ادامه داشته باشد.

معاون وزير جهاد کشاورزي مي‌گويد: تاکنون ميزان خريد تضميني گندم به 8.7 ميليون تن رسيده و پيش‌بيني مي‌شود روند خودکفايي گندم در سال جاري نيز ادامه داشته باشد.

معاون وزير جهاد کشاورزي از پرداخت 65 درصد مطالبات گندم کاران خبر داد و گفت: امسال نيازي به واردات گندم براي خبازي، صنف و صنعت نيست و روند خودکفايي ادامه دارد.

يزدان سيف با بيان اينکه تاکنون ميزان خريد تضميني گندم به 8.7 ميليون تن رسيده است، اظهار کرد: ارزش اين گندم خريداري شده حدود 113 هزار ميليارد ريال است که از اين رقم نزديک به 73 هزار و 600ميليارد ريال آن (معادل 65) پرداخت شده است.

وي با اشاره به اينکه تمام تلاش دولت اين است که کشاورزان در اسرع وقت پول خود را دريافت کنند، افزود: کشاورزاني که تا تاريخ 20 خرداد گندم خود را تحويل مراکز خريد دولت داده‌اند صد در صد پول خود را دريافت کرده‌اند ضمن اينکه تاکنون کشاورزان استان‌هاي خوزستان، هرمزگان، بوشهر و کرمان به‌طور کامل پول خود را دريافت کرده‌اند.

معاون وزير جهاد کشاورزي ادامه داد: آن دسته از کشاورزاني هم که گندم خود را تا تاريخ 23 مرداد تحويل داده‌اند حداقل 50 درصد پول خود را دريافت کرده‌اند.

به گفته سيف از مزاياي خريد امسال اين بود که دولت سعي کرد تبعيضي در پرداخت وجوه قائل نشود و پرداخت‌ها نيز به‌موقع باشد.

وي اضافه کرد: بيشترين ميزان خريد هم مربوط به استان‌هاي خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه و کردستان است.

پيش‌بيني خريد 9 ميليون تن گندم در سال جاري

مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران تعداد مراکز خريد را 1423 مرکز عنوان کرد و افزود: در استان‌هاي گرمسيري خريد پايان يافته است.

سيف پيش‌بيني کرد: امسال 9 ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري شود که بيش از 2 ميليون تن کمتر از سال گذشته است.

وي دليل اين کاهش را عدم بارندگي مناسب در فصل کاشت و سرمازدگي عنوان کرد که مزارع ديم را با آسيب جدي مواجه کرد.

معاون حجتي تصريح کرد: بااين‌حال شاهد تداوم خودکفايي گندم هستيم و نيازي به واردات براي خبازي، صنف و صنعت نداريم.

سيف تأکيد کرد: با توجه به موجودي بالاي گندم کشور همچنان صادرات گندم و مشتقات آن را براي حفظ بازار و اشتغال‌زايي ادامه مي‌دهيم.

خريد 193 هزار تن دانه روغني

وي مجموع خريد دانه‌هاي روغني را تاکنون حدود 193 هزار تن عنوان و اضافه کرد: حدود 181 هزار تن کلزا، حدود 9700 تن گل‌رنگ و حدود 2000 تن آفتابگردان از کشاورزان خريداري شده است.

معاون وزير جهاد کشاورزي گفت: خريد کلزا تمام شده اما خريد گل‌رنگ و آفتابگردان ادامه دارد.

سيف ارزش کل خريد را حدود 5100 ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: حدود 98 درصد اين ميزان يعني 4900 ميليارد ريال آن پرداخت شده است.

وي بيشترين خريد کلزا را مربوط به استان‌هاي گلستان، مازندران، خوزستان، فارس و اردبيل دانست.


منبع خبر: اتاق ایران