اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

علي اصغر خامنوي مطرح کرد

تعامل با دولت و تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد، اولويت شبکه ملي موسسات نيکوکاري و خيريه

همزمان با برگزاري نخستين مجمع عمومي شبکه ملي موسسات نيکوکاري و خيريه، نخستين دوره انتخابات شوراي مرکزي اين نهاد نيز برگزار شد و 40 عضور آن مشخص شدند.

همزمان با برگزاري نخستين مجمع عمومي شبکه ملي موسسات نيکوکاري و خيريه، نخستين دوره انتخابات شوراي مرکزي اين نهاد نيز برگزار شد و 40 عضور آن مشخص شدند.

همزمان با برگزاري نخستين مجمع عمومي شبکه ملي موسسات نيکوکاري و خيريه، نخستين دوره انتخابات شوراي مرکزي اين نهاد نيز برگزار شد.

علي اصغر خامنوي، رئيس هيئت مديره شبکه ملي موسسات نيکوکاري و خيريه در اين نشست که در مجتمع نيکوکاري رعد برگزار شد به ضرورت و سوابق شکل گيري اين شبکه اشاره و گفت: شبکه ملي موسسات نيکوکاري و خيريه حاصل هم فکري و همکاري تعدادي از موسسات مردم‌نهاد و نيکوکاري است که به صورت داوطلبانه و به منظور برقراري ارتباط در راستاي توسعه فرهنگ نيکوکاري، ارتقاي سطح کيفي فعاليت هاي سمن ها و موسسات نيکوکاري و خيريه و تعامل با دستگاه هاي دولتي و غير دولتي شکل گرفته و فعاليت هاي آن مي تواند دستاورد ارزشمندي را براي جامعه مدني کشور به همراه داشته باشد. خوشبختانه حاصل اين تلاش ها در ارديبهشت 95 به  ثبت رسمي اين شبکه در وزارت کشور منجر گرديد.

مديرعامل جامعه نيکوکاري ابرار ضمن اشاره به فرايند عضوپذيري شبکه ملي موسسات نيکوکاري و خيريه افزود: اقدامات اجرايي ضروري براي موضوع عضوگيري از جمله تدوين اساسانامه عضويت به انجام رسيده و در سايت شبکه ملي به آدرس www.iranngonetwork.com در دسترس اعضاي شبکه و ساير موسسات علاقه‌مند به عضويت است. شبکه ملي موسسات نيکوکاري و خيريه اکنون داراي 104 عضو رسمي و 18عضو غير رسمي است.

 خامنوي سياست‌هاي پيشنهادي براي تداوم موجوديت شبکه را پرهيز از آلوده شدن به گرايش هاي سياسي دانست و گفت: مطابق با مفاده ماده 2 اساسنامه شبکه، کليه فعاليت‌هاي آن غيرسياسي، غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرتجاري است. در اين راستا  قانونمداري، افزايش مشارکت اعضا، نقش آفريني شبکه در ايجاد تعامل با حاکميت و ايجاد ساز و کارهاي مناسب براي تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد و رفع موانع فعاليت آن‌ها در چهارچوب‌هاي مصوب همواره مدنظر بوده است.

فيروزه صابر، مدير عامل شبکه ملي موسسات خيريه و نيکوکاري، مشارکت را اصل بينادين در شکل گير و تداوم فعاليت شبکه دانست و گفت: ميزبان اين جلسه کليه سازمان‌هاي مردم‌نهاد حاضر هستند. بدون مشارکت فعال تک تک اعضا، قطعا شبکه ملي شکل نمي گرفت.  امروز ديگر اين شبکه داراي هويت مستقلي است. استقلال شبکه، شفافيت، ساختار دموکراتيک، عدم ارائه خدمات موازي با اعضا و ايجاد ارزش افزوده از جمله اصول راهبردي مهم شبکه مي باشد.

مديرعامل بنياد کارآفريني زنان و جوانان، اهداف شبکه را در سه بخش تثبيت موقعيت سازمان‌هاي مردم نهاد، توان افزايي آنها و بسترسازي براي تعامل بيشتر سازمان‌هاي مردم نهاد با يکديگر ذکر کرد و گفت: در سال گذشته توانستيم با مشارکت اعضا چندين برنامه موثر از جمله اولين نشست مطبوعاتي شبکه، نشست کارگروه بررسي قوانين معافيت مالياتي سازمان‌هاي مردم نهاد، نشست هاي متعدد در موضوع چالش ها و راهکارهاي استفاده از نيروهاي داوطلب در سازمان‌هاي مردم نهاد را برگزار کنيم.

در ادامه جلسه پس از راي‌گيري از ميان 61 متقاضي رسمي جهت عضويت در شوراي مرکزي که بصورت کتبي اعلام آمادگي کرده بودند، 40  نفر به نمايندگي از 40 سازمان مردم نهاد حائز اکثريت آرا شده و به شوراي مرکزي شبکه راه پيدا کردند. همچنين 10 نفر نيز به عنوان اعضاي علي البدل شورا انتخاب شدند.

طبق اساسنامه شبکه ملي موسسات نيکوکاري و خيريه، هيات موسس موظف بوده است با رسيدن تعداد اعضا به 100 عضو، نخستين مجمع عمومي و انتخابات شوراي مرکزي شبکه را برگزار کند.

 

ليست اعضاي اصلي انتخاب شده براي شوراي مرکزي شبکه ملي مؤسسات نيکوکاري و خيريه به شرح زير است:

1- احمد قويدل (کانون هموفيلي ايران)

2- فاطمه اشرفي (انجمن حمايت از زنان و کودکان پناهنده)

3- علي اصغر خامنوي (جامعه نيکوکاري ابرار)

4- زهرا رحيمي خامنه (جمعيت امداد دانشجويي امام علي)

5- مريم رسوليان (مجتمع آموزشي رعد)

6- محبوبه خلوق (موسسه توان گستران برنا)

7- محمود آذين (موسسه خيريه حضرت فاطمه زهرا)

8- مريم خاوازي (انجمن ملي زنان کارآفرين)

9- ماهر فلاحي (بنياد توسعه کارآفريني زنان و جوانان)

10- سهيل معيني (انجمن افق باور)

11- منيره پورصادقي (موسسه خيريه بهنام دهش پور)

12- رقيه دادخواه (بنياد کودک)

13- زهرا صدراعظم نوري (موسسه اجتماعي و فرهنگي ياس)

14- زهرا افتخارزاده (موسسه ارتقاء کيفيت زنان آتنا)

15- عليرضا جابر انصاري (کانون اسلامي انصار)

16- ميترا قاسمي راد (موسسه خيريه بيماران خاص استان هرمزگان)

17- پيمان مغازه (موسسه رشد، حمايت، انديشه رحمان)

18- ليلا ارشد (موسسه زنان سرزمين خورشيد)

19- محمد ميرمحمد صادقي (بنياد رشد)

20- سيد أکبر کسائي زادگان مهابادي (موسسه خيريه امام علي شهر ري)

21- طيبه دهباشي (انجمن حمايت از بيماران اسکيزوفرنيا)

22- علي ضرابي (مرکز حمايت از ضايعات نخاعي ايران)

23- سيد علي ضيائي (موسسه خيريه کاشانه مهر استان کاشان)

24- محمود کاري (انجمن نداي معلولين ايران)

25- أکرم مصوري منش (موسسه مطالعات و تحقيقات زنان)

26 خديجه يارعلي (انجمن حمايت زنان کارآفرين سبز استان خوزستان)

27- فاطمه کبير (انجمن خيريه بانوان استان گرگان)

28- أکبر اخوان مقدم (موسسه نذر اشتغال امام حسين (ع) استان اصفهان)

29- رضا اندرباي (بنياد خيريه توحيد)

30 - حسين زاجکانيها (موسسه خيريه نيک آفرينان غدير استان اصفهان)

31- علي فضيلتي (موسسه خيريه گلشيرازي استان اصفهان)

32 محسن روحي صفت (انجمن حمايت، ياري آسيب ديدگان اجتماعي)

33- محمد صالح طيب نيا (بنياد آلاء)

34- احمد هوشنگي (انجمن حمايت از اقشار محروم ياريگران)

35- خسرو صالحي (شبکه ياري کودکان کار و خيابان)

36- رضا شميراني (موسسه خيريه اشرف الأنبياء)

37- مهرنوش کاوه (موسسه خيريه فرزندان زهرا س)

38- ساحل زارعي (موسسه توسعه و توانمندسازي ژيار استان سنندج)

39- شهرام فرجي (بنياد نيکوکاري دستهاي مهربان)

40- تهمينه يگانه آسيائي (انجمن حمايت از کودکان و نوحوانان توانياب

 

همچنين ليست اعضاي علي البدل انتخاب شده براي شوراي مرکزي شبکه ملي مؤسسات نيکوکاري و خيريه به شرح زير است:

 1- شهناز عموئي (موسسه رويش نهال جوان)

2- سعيد شاکري فرد (موسسه همياران مبتلايان به سرطان مهيار)

3- مهري نوحي (موسسه خيريه ياوران ايتام)

4- پروين خداداد بهمن (موسسه خيريه پيوند گل نرگس)

5- اعظم سقطي (موسسه خيريه سروس زندگي)

6- آمنه ميرزائي الويري (انجمن برنامه ريزي رفاه اجتماعي-برنا)

7- سعيد جاودان فر (جمعيت همياران سلامت روان اجتماعي استان اردبيل)

8- محمد کاظم مشکواتي (مرکز جامع درمان و توانبخشي بيماران مزمن اعصاب و روان)

9- سيد سعيد رضا طباطبائي (بنياد خيريه طباطبائي براي کودکان)

10- منيره سادات ذکريائي (انجمن اميد انديشان استان بابل)


منبع خبر: اتاق ایران