اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

در نشست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران مطرح شد

دفاع از منافع بنگاه‌هاي اقتصادي، وظيفه نمايندگان اتاق‌ها در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي

نشست تخصصي و هم‌انديشي نمايندگان اتاق‌هاي سراسر کشور در هيات هاي حل اختلاف مالياتي به منظور اداره بهتر هياتها و بهره‌برداري مناسب‌تر از آنها در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران برگزار شد.

نشست تخصصي و هم‌انديشي نمايندگان اتاق‌هاي سراسر کشور در هيات هاي حل اختلاف مالياتي به منظور اداره بهتر هياتها و بهره‌برداري مناسب‌تر از آنها در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران برگزار شد.

نشست تخصصي و هم‌انديشي نمايندگان اتاق‌هاي سراسر کشور در هيات هاي حل اختلاف مالياتي به همت معاونت استان‌ها و با همکاري کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي اتاق ايران برگزار شد.

مظفر عليخاني، معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران تبادل دانش و تجربه براي استفاده بهتر از احکام و قوانين موجود در فرآيند اجراي مقررات و دفاع از منافع و حقوق واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي کشور را هدف از برگزاري اين نشست دانست و تصريح کرد: اين هيات ها شبه قضائي هستند و مي‌توانند فرايند رسيدگي به پرونده‌ها را سرعت ببخشند البته اين منوط به رعايت تمام اصول و مقررات برگزاري هيات‌هاي حل اختلاف مي‌شود.

به گفته او نماينده اتاق در جلسات حل اختلاف مالياتي بايد با اعتماد به نفس کافي حضور داشته و از منافع صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي دفاع کنند. عليخاني گفت: اين افراد بايد دانش و اطلاعات کافي از قوانين، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها داشته باشند.

وي افزود: متأسفانه در حال حاضر به دليل وجود قوانين و بخشنامه‌هاي متناقض روند رسيدگي به پرونده‌ها طولاني مي‌شود. از طرفي عدم آگاهي از حقوق فردي و قابل تفسير بودن قوانين مسير حرکت اين هيات‌ها را کند مي‌کند.

حل‌وفصل اختلاف در خارج از دستگاه قضايي که امروزه در اکثر کشورها مرسوم شده به لحاظ حذف يا کاهش تشريفات مربوط به دادرسي، موجب تسريع در رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي است و از سوي ديگر اين هيأتها به صورت تخصصي به موضوع رسيدگي مي‌کنند. همچنين تشکيل مراجع مختلف حل اختلاف مالياتي در راستاي اجراي عدالت مالياتي است. مرجع رسيدگي به کليه اختلافات مالياتي به جز در مواردي که ضمن مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم مرجع ديگري پيش‌بيني‌شده باشد، هيأت حل اختلاف مالياتي است.

در هر هيأت حل اختلاف مالياتي يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور، يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته، درصورتي‌که قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان‌ها يا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور، رئيس قوه قضاييه يک نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد کرد و يک نفر هم نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي معادن يا اتاق تعاون و اتاق اصناف حضور دارند. سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد.

کيوان کاشفي، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران عملکرد اين هيات‌ها را بسيار مهم و کليدي ارزيابي کرد و گفت: خوشبختانه تعداد قابل‌توجهي از استان‌ها در برگزاري اين هيات‌ها و نتايجي که به دست آورده‌اند، عملکرد مثبتي نشان داده‌اند.

وي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي را از دو جنبه شکلي و محتوايي مورد توجه قرار داد و گفت: بايد توجه داشت که در اين نشست‌ها اصول شکلي به درستي رعايت شود. در برخي از جلسات ديده شده که قاضي حضور نداشته و جلسه هم برگزار شده است. در اين موارد نماينده اتاق بايد مصرانه نسبت به رعايت همه اصول پافشاري کند.

عضو هيات رئيسه اتاق ايران همچنين از نمايندگان اتاق‌ها در هيات‌هاي حل اختلاف خواست که آگاهانه و با اطلاع از قوانين و بخشنامه‌هاي مربوط حاضر شده و از منافع واحدهاي اقتصادي دفاع کنند.

در ادامه افراد حاضر در نشست به بيان مشکلات و ديدگاه‌هاي خود در اين رابطه پرداختند. دراين نشست معاون سابق ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي نيز در کنار رئيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي براي ارائه راهکارهاي موجود حضور داشت.


منبع خبر: اتاق ایران