اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

معاون بين‌الملل اتاق ايران خبر داد

کنفرانس بين‌المللي حلال، آذرماه در تهران برگزار مي‌شود

کنفرانس بين‌المللي حلال از سوي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و تشکل‌هاي بخش خصوصي 13 تا 16 آذرماه سال جاري در تهران برگزار مي‌شود.

کنفرانس بين‌المللي حلال از سوي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و تشکل‌هاي بخش خصوصي 13 تا 16 آذرماه سال جاري در تهران برگزار مي‌شود.

کنفرانس بين‌المللي حلال از سوي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و تشکل‌هاي بخش خصوصي 13 تا 16 آذرماه سال جاري در تهران برگزار مي‌شود.

 

محمدرضا کرباسي، معاون بين‌الملل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، در خلال برگزاري دومين نشست کارگروه کميته تجارت کالاها و خدمات حلال به‌منظور هماهنگي براي برگزاري اين کنفرانس به پايگاه خبري اتاق ايران گفت: چند سالي است که کشورهاي مختلف برگزاري کنفرانس حلال را در دستور کار خود قرار داده‌اند و نه نگاه ملي و منطقه‌اي بلکه نگاه جهاني به اين موضوع دارند.

کرباسي گفت: افزايش سهم ايران از بازار جهاني حلال و همچنين شناساندن صنعت حلال به کشورهاي علاقه‌مند به اين حوزه از اهداف اصلي برگزاري کنفرانس حلال است.

دومين نشست کارگروه کميته تجارت کالاها و خدمات حلال به‌منظور هماهنگي براي برگزاري اين کنفرانس با حضور نمايندگاني از سازمان‌هاي دولتي و تشکل‌هاي بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران برگزار شد.

حاضران در جلسه شعار Halal Orientation, The New Global Trend به‌عنوان شعار اولين کنفرانس بين‌المللي حلال در ايران انتخاب کردند.


منبع خبر: اتاق ایران