اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

مسعود خوانساري گفت:

کرباسيان و شريعتمداري گزينه مورد حمايت پارلمان بخش خصوصي هستند

خوانساري گفت: وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي داراي روحيه همکاري و همفکري با بخش خصوصي است.

خوانساري گفت: وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي داراي روحيه همکاري و همفکري با بخش خصوصي است.

مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران  در خصوص معرفي شريعتمداري به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت به مجلس شوراي اسلامي گفت: تا قبل از معرفي ايشان به مجلس اتاق بازرگاني به رئيس جمهور پيشنهاد داده بود که بهترين انتخاب در حال حاضر براي اين وزارتخانه شريعتمداري است.

خوانساري ادامه داد: شريعتمداري فردي است که به واگذاري امور به بخش خصوصي اعتقاد دارد و در زمان وزات خود نيز بدنه وزارتخانه را کوچک کرد به همين لحاظ بهترين گزينه براي فعالان بخش خصوصي ايشان هستند.

وي تصريح کرد: مسعود کرباسيان نيز که به عنوان وزير اقتصاد معرفي شده داراي روحيه همکاري و همفکري با بخش خصوصي است. ضمن آن که از قدرت تعامل خوبي با ساير وزارتخانه‌ها، خصوصا با آقاي شريعتمداري برخوردار است. از اين جهت مسعود کرباسيان گزينه مورد تاييد و تاکيد اتاق بازرگاني براي براي وزارت اقتصاد است و پارلمان بخش خصوصي از مجلس مي‌خواهد به وزراي پيشنهادي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت راي اعتماد بالا بدهند. 

خوانساري در پايان ابراز اميدواري کرد که با انتخاب وزير اقتصاد پيشنهادي و استفاده از توان کارشناسي و بازوي مشورتي اتاق بازرگاني  در 4 سال آينده که سال‌هاي سختي براي اقتصاد کشور است بيشترين بهره وري را براي ايجاد رفاه و رونق اقتصادي کشور، کسب کنيم.


منبع خبر: اتاق ایران