اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

مجمع عمومي عادي اتاق مشترک ايران و ارمنستان 31 مرداد برگزار مي‌شود

مجمع عمومي عادي نوبت دوم اتاق مشترک ايران و ارمنستان 31 مرداد در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران برگزار مي‌شود.

مجمع عمومي عادي نوبت دوم اتاق مشترک ايران و ارمنستان 31 مرداد در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران برگزار مي‌شود.

اتاق مشترک ايران و ارمنستان اعلام کرد مجمع عمومي عادي نوبت دوم اين اتاق سه‌شنبه 31 مرداد در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران برگزار خواهد شد.

دستورکار مجمع عمومي عادي ساليانه بدين شرح است

1-      انتخاب هيئت‌رئيسه مجمع

2-      گزارش فعاليت‌هاي هيئت‌مديره

3-      تصويب ترازنامه و صورتحساب سود و زيان

4-      گزارش بازرس قانوني

5-      انتخاب هيئت‌مديره

6-      انتخاب بازرس قانوني

7-      انتخاب روزنامه کثيرالانتشار

8-      طرح موضوعاتي که در صلاحيت مجمع باشد


منبع خبر: اتاق ایران