اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

کارشناس صنعت هوايي

افق صنعت هوايي کشور روشن است

بشارتي، کارشناس صنعت هوايي معتقد است: با وجود اقداماتي که در طول سال‌هاي گذشته براي بهبود شرايط اين صنعت انجام شده هنوز نمي‌توان از بهبود اوضاع و تغيير قطعي صنعت هوايي ايران در قياس با گذشته سخن گفت.

بشارتي، کارشناس صنعت هوايي معتقد است: با وجود اقداماتي که در طول سال‌هاي گذشته براي بهبود شرايط اين صنعت انجام شده هنوز نمي‌توان از بهبود اوضاع و تغيير قطعي صنعت هوايي ايران در قياس با گذشته سخن گفت.

محمد بشارتي، کارشناس صنعت هوايي ا بيان اين که به عملکرد وزارت راه و شهرسازي دولت يازدهم با اغماض نمره قبولي مي‌دهم، اظهار کرد: با وجود آنکه در اين چهار سال تلاش شد اقداماتي مثبت در دستور کار قرار گيرد و شرايط براي توسعه دوباره اين بخش مهم فراهم شود، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده با هدف گذاري‌هاي کلان فاصله‌اي جدي دارد.

وي ادامه داد: هرچند نمي‌توان شرايط سخت تحريم و محدوديت‌هاي اقتصادي موجود را فراموش کرد و به آنها توجهي نداشت، اما آنچه بيشترين اهميت را دارد نياز به تغيير قطعي در شرايطي است که هنوز مانند قبل ادامه پيدا مي‌کند.

اين کارشناس صنعت هوايي با اشاره به نياز ايران به خريد 400 فروند هواپيماي مسافرتي صرفا براي پاسخ دادن به نيازهاي امروز بازار ايران، توضيح داد: ما امروز با شرايطي روبه‌رو هستيم که نزديک 90 درصد از بازار ايران از سوي شرکت‌هاي حمل و نقل خارجي مديريت مي‌شود. امروز شرکتي مانند ايران‌اير 45 هواپيما دارد که از اين ميان حدود 70 درصد آنها زمين‌گير هستند و به جز هواپيماهاي ماهان تعداد هواپيماهاي ديگر شرکت‌ها شايد به 10 فروند نرسد.

بشارتي ادامه داد: اگر ما قصد داريم با ايرلاين‌هاي منطقه مانند قطر و امارات متحده عربي رقابت کنيم نياز به وارد شدن تعداد بسيار زيادي هواپيماي جديد خواهد بود هرچند پس از سال‌هاي طولاني هفت فروند هواپيما به ايران وارد شده، اما اين هواپيماها براي شرايط ايران حتي مسکن نيز نيستند.

وي با بيان اين که با تغييرات به وجود آمده لغو تحريم‌ها و اقدامات ابتدايي صورت گرفته افق صنعت هوايي کشور روشن است، خاطر نشان کرد: براي رسيدن به اين افق روشن نياز به انجام اقداماتي جدي داريم تا ساختار صنعت هوايي ايران با تغييرات روز جهاني همراه شود. براي آنکه بتوان به وزارت راه و شهرسازي دولت قبل نمره‌اي بالاتر داد بايد بسياري از شرايط امروز اين صنعت تغيير کند و امکان رقابت با شرکت‌هاي منطقه و حتي جهان فراهم شود.


منبع خبر: اتاق ایران