اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

عيسي کلانتري در گفت‌و‌گو با پايگاه خبري اتاق ايران، از تجربه کميته انتقالي دولت‌ها مي‌گويد

دولت يازدهم با انبار، خزانه و فکر خالي کار خود را شروع کرد

کلانتري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ايران مي‌گويد: دولت يازدهم در بدترين وضعيت ممکن کار خود را شروع کرد؛ زماني که خزانه خالي بود؛ انبارها از کالاي اساسي تهي و فکرها به دليل اخراج و بازنشستگي نيروهاي خبره و کارشناس تهي شده بود.

کلانتري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ايران مي‌گويد: دولت يازدهم در بدترين وضعيت ممکن کار خود را شروع کرد؛ زماني که خزانه خالي بود؛ انبارها از کالاي اساسي تهي و فکرها به دليل اخراج و بازنشستگي نيروهاي خبره و کارشناس تهي شده بود.

زماني که دبير ستاد احياي درياچه اروميه بود در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران، از تجربه خود در کميته انتقالي دولت دهم به دولت يازدهم مي‌گويد؛ آن زمان که انبارها از کالاهاي اساسي خالي بود و او به همراه اکبر ترکان و محمد نهاونديان در اين کميته انبارها را بررسي مي‌کرد. در نهايت آنها براي تامين کالاي اساسي به دليل عدم گشايش اعتبار توسط بانک مرکزي براي دولت، به پيشنهاد رئيس‌جمهوري راه ديگري را براي ورود کالاي اساسي پيدا مي کنند. او بعدا در تيم احياي درياچه اروميه کار مي‌کند. عيسي کلانتري بارها در اين زمان از خطر خشکسالي و پايان منابع آبي مي‌گويد و نسبت به اين خطر اخطار مي‌دهد. حالا کلانتري معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ايران است در دولت دوازدهم؛ دولتي که ميراث‌دار دولت يازدهم است و دوران آشفتگي به پايان رسيده است. گفت‌وگو با کلانتري قبل از حکم رياست او به سازمان حفاظت محيط زيست ايران انجام شده است.

شما در کميته انتقالي دولت دهم به يازدهم حضور داشتيد؛ شرايط را موقع تحويل دولت چگونه ديديد؟

دولت يازدهم بدشنانس‌ترين دولت بعد از انقلاب بود؛ دولت بايد وارث يک حداقل‌هاي دولت معمولي مي‌بود اما اين دولت چنين نبود.

چرا؟

شما  دولتي که در سال 1384 آقاي خاتمي تحويل محمود احمدي‌نژاد داد را مقايسه کنيد با دولتي که آقاي احمدي‌نژاد تحويل آقاي روحاني داد. من در اکثر دوران انتقالي دولت‌ها حضور داشتم؛ در دوره انتقال دولت مهندس موسوي به آقاي هاشمي‌رفسنجاني؛ دوره انتقال دولت به سيد محمد خاتمي، و انتقال دولت به آقاي روحاني؛ در همه اين دوره‌ها عضو کميته انتقالي بودم که روال درستي را براي انتقال فراهم مي‌کرديم. مثلا سه چهارماه آخر دولت مهندس موسوي، اعتقاد بر اين بود که ما بايد کاري کنيم تا در بهترين شرايط ممکن، دولت را تحويل دولت بعدي بدهيم. اعتقاد بر اين بود که حتي بهتر از وضعي که خود در آن قرار داريم دولت را تحويل دهيم چون شروع کار دولت بعدي، در سه-چهار ماه اول به‌نوعي کارورزي است. همين مسئله در دولت آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي هم بود.

*در دوره انتقال دولت به دکتر روحاني وضعيت چگونه بود؟

ما به‌عنوان گروه تحويل‌گيرنده دولت يازدهم هيچ تفکري را مبني بر حمايت از دولت بعدي نديديم. رفتار و اعمال دولت دهم نشانگر اين بي‌تفاوتي بود که «به من هيچ ربطي ندارد». من آن زمان در مصاحبه‌اي گفتم که دولت يازدهم با انبار خالي، خزانه خالي و فکر خالي کار را شروع کرد.

دليل اينکه به فکر خالي اشاره مي‌کنيد، چيست؟

دولت قبلي نيروها را که با توجه به خط و خطوط جمهوري اسلامي در دولت‌هاي قبلي حضور داشتند را بازنشسته يا اخراج کرد و سيستم را از وجود و تجربه نيروهاي کارشناس و کاردان خالي کرد.

چرا دولت يازدهم اين را در چهار سال گذشته توضيح نداد؟

من معتقدم که دکتر روحاني قصور کرد و به قول عده‌اي ازخودگذشتگي کرد. يعني به مردم توضيح نداد که چه چيزي را تحويل گرفت. يک نمونه عيني که خود من هم شاهدش بودم همين مسئله رانتي هست که مجلس شوراي اسلامي هم آن را پيگيري مي‌کرد؛ اين بود که دولت رانتي را به کسي داده و علوفه وارد کرده است. ما در کميته انتقالي بررسي کرديم و متوجه شديم که انبارهاي دولت دقيقاً در 12 مرداد سال 1392 تخليه خواهد شد. وقتي ليست کالاي انبارها را از دولت دهم تحويل گرفتيم، ديديم که دقيقاً در بخش کشاورزي خوراک دام، طيور، سم براي کشاورزي، قطعات يدکي براي کشاورزي، گندم و جو و غيره...انبار در زمان تحويل دولت خالي خواهد شد. يعني دولت دهم هيچ مسئوليتي ندارد.

اگر شبکه انتقالي تشکيل نم يداديد و متوجه اين نکته نمي شديد چه اتفاقي مي افتاد؟

فرض کنيد که دکتر روحاني اگر شبکه انتقالي را تشکيل نداده بود و دولت را در 15 مرداد سال 1392 تحويل مي‌گرفت در آن صورت روز 15 مرداد مردم مرغ و تخم‌مرغ نداشتند، دام‌ها علوفه نداشتند. براي خوردن مرغ و تخم‌مرغ مي‌شود صبر کرد ولي براي علوفه حيوانات بايد چه‌کار کرد؟ سمي که براي مبارزه با آفت استفاده مي‌شود از زمان سفارش تا زمان ساخت و تحويل دقيق سه ماه طول مي‌کشد تا به دست مصرف‌کننده برسد. گندم را بر روي کشتي مي‌توان به قيمت گران‌تر تهيه کرد اما سم در بازار نيست؛ بايد سفارش بدهي تا در زمان معين ساخته و توليد بشود. ما با اين بن‌بست بزرگ مواجه شديم.

 شما در کميته انتقالي چند نفر بوديد؟

حدود 50 نفر در اين کميته عضو بوديم که شرايط را براي انتقال دولت دهم به يازدهم بررسي و آماده مي‌کرد. وقتي با اين شرايط مواجه شديم؛ من به همراه آقايان نهاونديان و ترکان با دکتر روحاني در مورد مسئله صحبت کرديم. گفتيم الان دستور شما قابليت اجرايي ندارد. نه وزير دارايي و نه بانک مرکزي براي شما گشايش اعتبار نمي‌کند و عملاً هم اين همکاري را نکردند. اول اين راه را در پيش گرفتيم و دولت قبلي همراهي و همکاري نکردند. دکتر روحاني ناچار شد و گفت به هر وسيله‌اي شده واردکننده‌ها را بخواهيد تا کالاي موردنياز را وارد کند و بگوييد هرکسي اين کار را انجام دهد در روز تحويل دولت بدهي ايشان را تصفيه مي‌کنيم. همه واردکننده‌ها را خواستيم؛ 7-10 نفر بودند. يکي از اين‌ها اعتبار داشت که بدون پيش‌پرداخت به او کالا بدهند. بقيه نداشتند. حتي 10 درصد پيش‌پرداخت را دکتر روحاني نمي‌توانست بپردازد و گفت هرکسي که توانست کالاي موردنياز را وارد کند در اولين روز رياست جمهوري پولش را پس مي‌دهيم. يعني دولت روحاني با اين وضعيت کار را در اختيار گرفت. ممکن هست که در اين شرايط رانتي هم کسي استفاده کرده باشد اما شرايط چنين شرايط پيچيده‌اي بود. کشوري که سالي 3.5 ميليون تن کود شيميايي مصرف مي‌کند، و از اين حجم 1.5 ميليون تن وارداتي است؛ از اين حجم 2100 تن در انبار بود آن‌هم براي دو ماه آينده. در اين وضعيت دولت روحاني سرکار آمد. بانک مرکزي هم خالي بود. من آنجا گفتم که آقاي روحاني شما اگر چهار سال شب و روز کارکنيد و کشور را به‌روزي برسانيد که آقاي خاتمي تحويل آقاي احمدي‌نژاد داد من به‌عنوان يک شهروند از شما سپاس‌گزار خواهم بود. دولت اين وضعيت را تحويل گرفت.

يا اگر گزارش شرايط نفت را از آقاي کاظم‌پور اردبيلي بخواهيد مي‌گويد که آنجا بدتر از وضعيت غذاي مردم بود. پول‌ها به نام افرادي بود که در خارج از کشور ساکن بودند. هنوز هم به‌درستي معلوم نشده که اين‌ها چه کساني بودند. براي همين هست که اعتقاددارم دولت روحاني ازخودگذشتگي نه، واقعيت‌هايي را که تحويل گرفت و به مردم نگفت. الان‌هم ديگر اين حرف‌ها خريدار ندارد. چنين دولتي که نفتش بالاي 100 دلارفروش مي‌رفت و علي‌رغم آن نقدينگي 600-700 هزار ميليارد توماني داشت و يک بخش گسترده‌اي از نيروها را وارد دولت کرده بود؛ مثلاً در رياست‌جمهوري نيروها در زمان شروع به کار دولت نهم زير دو هزار نفر پرسنل داشت و موقع تحويل به دولت روحاني بالاي 4 هزار نفر تحويل داد و هرکسي در هر شرايطي با نامه‌اي وارد بخش دولتي شد. روحاني اگر مي‌توانست در پايان چهار سال دوران اول کشور را به شرايط سال 84 برگرداند؛ يعني با 12 سال توقف، من نمره بالايي به دولت مي‌دادم و مي‌گويم اين دولت کارآمد بوده است. سال 1396 ما اگر معادل با سال 1384 باشد دولت ما دولت کارآمدي بوده است.

 آيا اين نمره را الآن به دولت مي‌دهيد؟

بله حتماً! امروز دولت دوازدهم در شرايط نرمال تري کار خود را شروع مي کند و اين نکته اميدي است براي آينده دولت در ايران. اگرچه هنوز هم معتقدم که بايد دولت با مردم به صراحت و شفاف درباره موانع و مشکلات پيش روي خود صحبت کرد.


منبع خبر: اتاق ایران