اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

معاون ساخت آزادراه‌ها خبر داد

سهم‌ بخش خصوصي در ساخت آزادراه‌ها به 100 درصد افزايش مي‌يابد

معاون ساخت آزادراه‌ها مي‌گويد: افزايش سهم سرمايه‌گذار خصوصي در ساخت آزادراه‌ها يکي از مشوق‌هاي جديد جذب سرمايه‌گذار است و بر اساس آن، مجري آزادراه، همان سرمايه‌گذار خواهد بود.

معاون ساخت آزادراه‌ها مي‌گويد: افزايش سهم سرمايه‌گذار خصوصي در ساخت آزادراه‌ها يکي از مشوق‌هاي جديد جذب سرمايه‌گذار  است و بر اساس آن، مجري آزادراه، همان سرمايه‌گذار خواهد بود.

 معاون ساخت آزادراه‌ها با بيان اينکه در مشوق‌هاي جديد جذب سرمايه‌گذار خصوصي، مجري آزادراه همان سرمايه‌گذار خواهد بود، گفت: در قراردادهاي جديد سرمايه‌گذاري آزادراهي، سهم بخش خصوصي به 100 درصد افزايش يافته است.

‌سيدمحمدحسين ميرشفيع درباره جذب سرمايه‌گذار براي اجراي پروژه‌هاي آزادراهي گفت:‌ استقبال ويژه‌اي از سوي سرمايه‌گذاران براي ساخت آزادراه‌ها وجود دارد و با توجه به شرايط اقتصادي فعلي، استقبال مناسب پيش‌بيني مي‌شود.

ميرشفيع ادامه داد: در آزادراه‌ها ريسک سرمايه‌گذاري پايين است گرچه سود قابل پيش‌بيني بلندمدت است اما سود سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي آزادراهي معقول است؛ بنابراين تلاش کرده‌ايم که در جذب سرمايه‌گذاري خصوصي و براي تشويق آنها کمترين تشريفات اداري داشته باشيم، ضمن آنکه مشوق ديگر ما اين خواهد بود که مجري آزادراه همان سرمايه‌گذار خواهد بود.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با بيان اينکه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي زيادي براي اجراي پروژه‌اي آزادراهي استقبال کرده‌اند، گفت: تلاش مي‌کنيم سهم دولت در ساخت آزادراه‌ها بسيار کاهش يابد و حتي سهم بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري به 100 برسد.

وي با اشاره به اينکه امکان جذب سرمايه‌گذار خارجي هم در پروژه‌هاي آزادراهي وجود دارد، اضافه کرد: در صورت اعلام آمادگي سرمايه‌گذاران خارجي، مدل‌هاي سرمايه‌گذاري و نحوه بازگشت سرمايه مشخص است و ‌از سوي دولت ايران و بانک مرکزي نيز تضمين شده است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها گفت:‌ در قراردادهاي جديد سرمايه‌گذاري آزادراهي سهم بخش خصوصي به 100 درصد افزايش يافته است. در اين باره مي‌توان به آزادراهي از بندر شهيد رجايي به سمت سيرجان اشاره کرد که با سرمايه‌گذاري 100 درصدي بخش خصوصي ساخته مي‌شود، همچنين آزادراه لامرد - پارسيان نيز با مشارکت 100 درصدي بخش خصوصي اجرا خواهد شد.

ميرشفيع با اشاره به تکميل قطعه يک و دو آزادراه اروميه - تبريز و ‌قطعه‌اي از آزادراه غرب اصفهان‌ يادآور شد: ‌ از سوي شرکت ساخت فهرستي از بزرگراه‌هاي قابل تبديل به آزادراه در سراسر کشور، ‌‌به وزارت راه و شهرسازي ارسال شده است. چندين پروژه در اين فهرست ‌در اولويت است و فراخوان جذب سرمايه‌گذار براي اين پروژه‌ها انجام شده است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها يادآور شد: ‌تبديل‌ بزرگراه‌ها‌ به آزادراه، نيازمند استقبال ‌سرمايه‌گذار‌ بخش خصوصي است در اين‌باره بايد منتظر ميزان استقبال سرمايه‌گذاران براي ورود به‌ پروژه‌‌ باشيم، البته در اين حوزه مشوق‌هاي مناسبي هم براي جذب سرمايه‌گذار ارائه شده است.


منبع خبر: اتاق ایران