اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

از سوي سازمان ملي استاندارد صورت گرفت

انتشار فهرست کالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري

سازمان ملي استاندارد،فهرست کالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري را براي اجرا از روز 15 مرداد 1396 منتشر کرد.

سازمان ملي استاندارد،فهرست کالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري را براي اجرا از روز 15 مرداد 1396 منتشر کرد.

سازمان ملي استاندارد،فهرست کالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري را براي اجرا از روز 15 مرداد منتشر کرد.

اين سازمان با اعمال آخرين اصلاحات از جمله تغييرات مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96، فهرست کالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري را انتشار داد.

براي دريافت فهرست کالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري اينجـــا و براي دريافت فهرست کالاهاي وارداتي اينجـــا را کليک کنيد.

همچنين فهرست کالاهاي مشمول استاندارد اجباري بر روي سامانه www.isiri.gov.ir قابل دسترسي است.


منبع خبر: اتاق ایران