اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس اتاق همدان در ديدار با وزير کشاورزي غنا عنوان کرد

اعلام آمادگي همدان براي فعاليت در بخش کشاورزي غنا

اتاق همدان به‌عنوان اتاق معين در برقراري روابط تجاري با غنا تعيين شده است و بر همين اساس، رئيس اتاق همدان به همراه يک هيات کشاورزي از اين استان باهدف تشريح ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي کشاورزي استان همدان با وزير کشاورزي غنا ديدار کرد.

اتاق همدان به‌عنوان اتاق معين در برقراري روابط تجاري با غنا تعيين شده است و بر همين اساس، رئيس اتاق همدان به همراه يک هيات کشاورزي از اين استان باهدف تشريح ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي کشاورزي استان همدان با وزير کشاورزي غنا ديدار کرد.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي همدان در صدر يک هيئت کشاورزي باهدف تشريح ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي کشاورزي اين استان با وزير کشاورزي غنا ديدار کرد.

علي‌اصغر زبردست در اين ديدار که در محل هتل اسپيناس تهران برگزار شد، گفت: همدان پتانسيل خوبي در بخش کشاورزي و دامداري و پرورش گلخانه‌اي دارد و آماده است با تکيه بر تجربيات خود، در بخش کشاورزي غنا فعال شود.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اينکه در همدان ساخت ماشين‌آلات کشاورزي باکيفيت و تيراژ بالا انجام و به ساير شهرها و کشورها صادر مي‌شود، اعلام کرد: در اولين فرصت نمايشگاه توانمندي کشاورزي و ماشين‌آلات وابسته استان همدان در غنا راه‌اندازي خواهد شد.

همچنين وزير کشاورزي غنا گفت: موارد مطرح‌شده موردنياز ماست و اميدواريم در آينده نزديک با کسب اطلاعات بيشتر از ظرفيت‌هاي توليدي و کشاورزي همدان، زمينه همکاري فراهم شود.

وي بابيان اينکه مزارع غنا کوچک است و بايد متناسب با آن تجهيزات ساخته شود، اظهار کرد: سياست دولت هم سرمايه‌گذاري بر مزارع کوچک است که بهره‌وري بالا و تا 95 درصد دارند.

در اين ديدار همچنين رئيس کميسيون کشاورزي اتاق همدان و افرادي از اتحاديه مرغداران، توليد محصولات لبني، اتحاديه دامداران حضور داشتند.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، اتاق همدان به‌عنوان اتاق معين در برقراري روابط تجاري با غنا تعيين شده است.


منبع خبر: اتاق ایران