اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

نايب‌رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران خبر داد

با موافقت بانک مرکزي، تک‌نرخي شدن ارز در بورس کليد مي‌خورد

نايب‌رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران مي‌گويد: آئين‌نامه‌ها و مقررات عرضه ارز در بورس تهيه شده و آغاز فعاليت آن در گرو دستور بانک مرکزي است. به اعتقاد سيدحسين سليمي، عرضه ارز در بورس، تنها راهي است که مي‌تواند به يکسان‌سازي و تک‌نرخي شدن آن منجر شود.

نايب‌رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران مي‌گويد: آئين‌نامه‌ها و مقررات عرضه ارز در بورس تهيه شده و آغاز فعاليت آن در گرو دستور بانک مرکزي است. به اعتقاد سيدحسين سليمي، عرضه ارز در بورس، تنها راهي است که مي‌تواند به يکسان‌سازي و تک‌نرخي شدن آن منجر شود.

نايب‌رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران گفت: براي يکسان‌سازي نرخ ارز، آئين‌نامه‌ها و مقررات عرضه ارز در بورس تهيه شده است که قرار بود تا پيش از پايان سال گذشته فعاليت آن  آغاز شود اما احتياط کردند و اين کار به امسال موکول شد.

سيدحسين سليمي در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران افزود: با عرضه ارز در بورس، نرخ آن در رابطه عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و اين تنها راهي است که مي‌تواند به يکسان‌سازي و تکم نرخي شدن ارز منجر شود.

به گفته او، هم‌زمان با موافقت بانک مرکزي با عرضه ارز اعم از ارزهاي دولتي و صادراتي در بورس، تک‌نرخي شدن ارز کليد مي‌خورد.

سليمي با تأکيد بر اينکه تک‌نرخي شدن ارز به معناي تثبيت قيمت آن نيست، تصريح کرد: با تک‌نرخي شدن ارز فاصله قيمتي بين ارز دولتي و آزاد برداشته مي‌شود و عملاً با يک نرخ روبرو خواهيم بود اما باز هم با وضع اقتصادي کشور ما، اين نرخ ثابت نخواهد بود چراکه بايد تفاضل تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز اعمال شود ضمن اينکه وضعيت عرضه و تقاضاي ارز در بازار نيز نقش تعيين‌کننده در نزولي يا صعودي بودن روند قيمتي آن خواهد داشت.

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران ادامه داد: قيمت ارز تک‌نرخي مستقيماً به ميزان ارزي که بانک مرکزي مي‌تواند عرضه کند ربط دارد و کمبود عرضه داشته باشيم روند صعودي مي‌گيرد و اگر عرضه افزايش يابد، به سمت نزول خواهد رفت.

سليمي اظهار کرد: در شرايط فعلي که صنايع ما براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و نوسازي و بهسازي خطوط توليد خود نيازمند خريدهاي خارجي هستند، اگر به ارز کافي از محل صادرات غيرنفتي يا فروش نفت دسترسي داشته باشند، قيمت ارز در بازار متعادل مي‌ماند اما کمبود در عرضه آن را وارد روند صعودي مي‌کند.

اين فعال اقتصادي با اشاره به آمادگي بورس ارز براي آغاز فعاليت، گفت: در فرايند عرضه و تقاضا، نرخ روز ارزها تعيين مي‌شود و متقاضيان مي‌توانند بر اساس نرخ تعيين‌شده، ارز روز يا ارز آينده (فيوچر) بخرند اما بانک مرکزي بايد دستور آغاز فعاليت اين بازار را صادر کند.


منبع خبر: اتاق ایران