اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

شعبان فروتن، در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران

مشکلات تجاري مرز مهران، ناشي از کارشکني طرف عراقي است

فروتن مي‌گويد: عراق ظرفيت‌هاي بالايي براي سرمايه‌گذاري و ارتباط تجاري دارد. ما بايد از مرز ايران با عراق بهره بگيرم و کنسولگري عراق در مهران يا ايلام تأسيس شود. اما وضعيت مرزهاي عراق بسيار نامنظم و آشفته است. بزرگ‌ترين گره تجارت ايران و عراق تصميمات لحظه‌اي عراقي‌ها است.

فروتن مي‌گويد: عراق ظرفيت‌هاي بالايي براي سرمايه‌گذاري و ارتباط تجاري دارد. ما بايد از مرز ايران با عراق بهره بگيرم و کنسولگري عراق در مهران يا ايلام تأسيس شود. اما وضعيت مرزهاي عراق بسيار نامنظم و آشفته است. بزرگ‌ترين گره تجارت ايران و عراق تصميمات لحظه‌اي عراقي‌ها است.

مرزهاي ارتباطي ايران و عراق وضعيت مناسبي ندارد؛ نه مهران، نه شلمچه و نه چذابه هيچ‌کدام آن استاندارد لازم براي ارتباط منسجم تجار ايراني-عراقي را ندارند. شعبان فروتن، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايلام در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران از وضعيت مرز مهران مي‌گويد: «ايلام طولاني‌ترين مرز مشترک، يعني حدود 430 کيلومتر مرز با عراق دارد، و در کمترين زمان اين ارتباط بين بازارچه مرزي مهران و عراق برگزار مي‌شود اما ما به‌خوبي نمي‌توانيم از اين پتانسيل استفاده کنيم.»

فروتن مي‌گويد: «حجم بالاي صادرات و واردات ايران از طريق مرزهاي مشترک ايلام با عراق مي‌تواند انجام شود و بايد از اين ظرفيت به نفع ايران استفاده کنيم. اما متأسفانه از اين ظرفيت‌ها استفاده مناسبي نمي‌شود.»

او دليل اين مسئله را موانع و مشکلات مرزي مي‌داند. فروتن يکي از مشکلات مرز ايلام با عراق را موانع گمرکي مي‌خواند. ما تعرفه معين، ثابت و مشخصي نداريم و تعرفه گمرک در مرزهاي ايران با عراق در کردستان، جنوب و ايلام متفاوت است. اين از موارد نارضايتي است که بايد برطرف شود.

عضو اتاق مشترک ايران و عراق به وضعيت عراق اشاره دارد، وضعيت جنگ و ناآرامي و اقتصاد جنگ‌زده عراق بر روي رابطه تجاري-بازرگاني آن‌ها با ايران اثرگذار است. فروتن تصريح مي‌کند: «اين بزرگ‌ترين گره ارتباط تجاري ايران با عراق است. کشور عراق بايد برنامه‌ريزي دقيق و منظمي در حوزه تجارت با ايران داشته باشد. اما متأسفانه تصميمي‌ات در اين کشور خلق‌الساعه است. اين بي‌برنامگي به تجار ايراني ضربات سنگيني مي‌زند.»

به گفته فروتن کشاورزان و تاجران زيادي از بي‌برنامگي و کارشنکي سيستم عراقي ضربه ديده‌اند.

او درباره پيگيري اتاق مشترک ايران و عراق مي‌گويد: «ما بارها اين مشکلات را به‌طرف عراقي توضيح داده‌ايم ولي متأسفانه قول آن‌ها به عمل تبديل نمي‌شود.» به گفته فروتن به نظر مي‌رسد حل مشکلات مرزهاي ايران و عراق فراتر از اراده اتاق ايران، اتاق ايلام يا اتاق مشترک ايران و عراق است. حل اين مشکل به اراده وزارت خانه نياز دارد.

فروتن مشکل ديگر مرز ايران و عراق را علاوه بر مسائل گمرکي و تصميمات خلق‌الساعه عراقي تعرفه‌هاي گمرکي مي‌داند.

او درباره تعرفه‌هاي گمرکي مي‌گويد: «اين تعرفه‌ها بسيار زياد است؛ بايد تعرفه دو طرف کم شود. پيشنهاد ما براي افزايش سهم عراق در بازار ايران اين است که تعرفه واردات کالاهاي عراقي به ايران را کاهش دهيم و برعکس بايد آن‌طرف هم اين قانون اعمال شود و تعرفه صادرات کالاي ايراني به عراق هم کاهش يابد؛ از اين طريق روابط دوطرفه با سود متقابل تقويت مي‌شود.»

او معتقد است: با وضعيت موجود مرزها و بازارچه‌هاي عراقي ما مي نمي‌توانيم از فرصت‌هاي منطقه به‌خوبي بهره بگيريم؛ بايد دولت نسبت به اين وضعيت سروسامان دهد.


منبع خبر: اتاق ایران