اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران اعلام کرد

فصل پايان امضاي قراردادهاي سفيد

دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران معتقد است با راه اندازي سامانه جامع ثبت قراردادهاي کار، گام بزرگي در پايان بخشيدن به انعقاد قراردادهاي سفيد امضا برداشته شده است.

دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران معتقد است با راه اندازي سامانه جامع ثبت قراردادهاي کار، گام بزرگي در پايان بخشيدن به انعقاد قراردادهاي سفيد امضا برداشته شده است.

دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با مثبت ارزيابي کردن اقدام وزارت کار در راه اندازي سامانه جامع ثبت قراردادهاي کار، ايجاد اين سامانه را گام بزرگي در پايان بخشيدن به انعقاد قراردادهاي سفيد امضا دانست.

هادي ابوي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: يکي از اضلاع مثلث کار و توليد و کارگر، امنيت شغلي است و زماني که از امنيت شغلي سخن مي‌گوييم، در واقع از آينده شغلي کارگر و معيشت او و خانواده‌اش صحبت مي‌کنيم.

وي افزود: يکي از مباحث مهم در حوزه روابط کار، قراردادهاي کار است که بايد در اين زمينه نگاه واقع بينانه داشته باشيم و روح قانون را رعايت کنيم. اگر قانون کار را قبول نداريم، بايد در پس اصلاحش باشيم و اگر قبول داريم و به آن احترام مي‌گذاريم بايد بند بند آن را به اجرا درآوريم.

دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با اشاره به ماده 10 قانون کار گفت: در اين ماده به وضوح اشاره شده است که قرارداد کتبي بايد در چهار نسخه تنظيم شود و در اختيار کارگر، کارفرما، اداره کار و تشکل يا انجمن صنفي محل کار فرد قرار گيرد و گفته نشده که کارفرما مختار است يک نسخه را به اداره کار بفرستد، بلکه قانونگذار به او تکليف کرده و پس از ماده 10 به ماده 27 قانون کار ورود و تاکيد کرده که اگر کارفرما مي‌خواهد نيروي کار را اخراج کند بايد نظر مثبت تشکل کارگري يا انجمن صنفي را هم بگيرد.

اين مقام مسئول کارگري متذکر شد: اگر کارفرمايي با کارگرش قرارداد کار مي‌بندد چه اشکالي دارد که آن را ثبت و رسمي کند و يک نسخه از آن را به مراجع مربوطه بدهد؟

ابوي درعين حال راه اندازي سامانه ثبت قراردادهاي کار از سوي وزارت کار را اقدامي مثبت دانست و گفت: الکترونيکي کردن قراردادهاي کار موجب نظارت بر روند ثبت و انعقاد قراردادهاي کار مي‌شود و اين امر در کاهش حجم پرونده‌هاي شکايات در مراجع حل اختلاف مؤثر است.

او مهم‌ترين ويژگي و مزاياي ايجاد اين سامانه براي کارگران را اطلاع از تاريخ و مدت قرارداد، بيمه و ميزان دستمزد دانست و گفت: بيشترين کمک اين سامانه به کارگران در حذف قراردادهاي سفيد امضا و تأمين امنيت شغلي نيروي کار است و در همين راستا آمادگي خود را براي هرگونه همکاري با معاونت روابط کار به‌منظور اجراي طرح اعلام مي‌کنيم.


منبع خبر: اتاق ایران