اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

معاون وزير کار خبر داد

نظارت بر قراردادهاي کارگران دقيق‌­تر مي‌شود

معاون وزير کار مي‌گويد: با راه‌اندازي سامانه ثبت قراردادهاي کار، علاوه بر فراهم شدن امکان کنترل و نظارت دقيق بر قراردادها، امکان پيگيري شکايت کارگران نيز مهيا مي‌شود.

معاون وزير کار مي‌گويد: با راه‌اندازي سامانه ثبت قراردادهاي کار، علاوه بر فراهم شدن امکان کنترل و نظارت دقيق بر قراردادها، امکان پيگيري شکايت کارگران نيز مهيا مي‌شود.

معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از آغاز تدوين آيين‌نامه تبصره يک ماده 7 قانون کار خبر داد و گفت: همچنين راه‌اندازي سامانه ثبت قراردادهاي کار، علاوه بر کنترل و نظارت دقيق، امکان پيگيري شکايت کارگران را هم فراهم مي‌کند.

احمد مشيريان درباره نظارت بر فرايند ثبت قراردادها در سامانه مذکور گفت: هنگامي که قراردادها خود به خود ثبت مي‌شوند، تمام ادارات کل کار به آنها دسترسي دارند و مورد نظارت و بررسي قرار مي‌دهند لذا اين قراردادها به مرجعي براي هرگونه شکايت از جانب کارگر يا کارفرما تبديل مي‌شوند چون اصل، قرارداد است و به عنوان مرجع هم به کارگر هم کارفرما کمک مي‌کند.

وي افزود: طبيعي است اگر کارگري شکايت کند با توجه به ثبت قرارداد در سامانه مي‌توان آن را پيگيري کرد.

معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اين پرسش که آيا امکان ثبت قراردادهاي سفيد امضا هم در اين سامانه وجود دارد يا خير؟ گفت: امکان ثبت نيست ولي يک نسخه از قراردادهاي سفيد بايد در اختيار اداره کار قرار بگيرد.

مشيريان افزود: قرارداد سفيد اينطور نيست که بدون امضا و سفيد باشد و منظور از آن، قراردادي است که قبلاً تنظيم شده و به اجبار به کارگر و نيروي کار داده مي‌شود تا امضا کند.

وي درباره تنظيم آيين‌نامه تبصره يک ماده 7 قانون کار که به موجب آن حداکثر مدت موقت براي کارهاي غير مستمر بايد توسط وزارت کار تهيه شود،‌ نيز گفت: استارت آن زده شده و مذاکراتي صورت گرفته است.تبصره يک ماده 7 قانون کار تنها به کارهاي غيرمستمر مي‌پردازد و ممکن است کارهاي مستمر را پوشش ندهد.

سامانه جامع ثبت قراردادهاي کار قرار است در روزهاي آينده طي مراسمي رونمايي شود. در اين سامانه کليه موارد مربوط به قراردادهاي کار، بازرسي، بيمه و حوادث ناشي از کار ثبت مي‌شود و علاوه بر درج سوابق فرد و مشاهده آن، اعمال نظارت دقيق و پيگيري شکايات کارگران و کارفرمايان را امکان‌پذير مي‌کند.


منبع خبر: اتاق ایران