اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

وزير نيرو اعلام کرد

تلاش براي حذف کامل آبرساني تانکري

وزير نيرو مي‌گويد: در صورت تزريق به موقع منابع مالي و ادامه مسيري که در چند سال اخير شکل گرفته، مي‌توان شاهد حذف کامل آبرساني تانکري در روستاهاي کشور باشيم.

وزير نيرو مي‌گويد: در صورت تزريق به موقع منابع مالي و ادامه مسيري که در چند سال اخير شکل گرفته، مي‌توان شاهد حذف کامل آبرساني تانکري در روستاهاي کشور باشيم.

 

وزير نيرو گفت: تلاش کرديم که موضوع مهم آبرساني به روستاهاي کشور و جايگزيني آبرساني سيار با دسترسي به منابع پايدار آب شرب با کيفيت را در روستاهاي کشور طراحي، پياده سازي و اجرايي کنيم که در طول دولت يازدهم موفقيت هاي چشمگيري در اين زمينه حاصل شد.

حميد چيت چيان افزود:‌ با آبرساني به بيش از 5 هزار روستا توانستيم جمعيتي بيش از 4 ميليون نفر را از نعمت دسترسي به منابع پايدار و باکيفيت آب شرب برخوردار کنيم و همچنين موضوع ضرورت تمرکزدهي به انجام فعاليت ها در اين بخش را به نوعي جا بيندازيم.

وزير نيرو با بيان اينکه آبرساني به روستاها توسعه عدالت اجتماعي را به دنبال داشته است، تصريح کرد: در صورت تزريق به موقع منابع مالي و ادامه مسيري که در چند سال اخير شکل گرفته، مي توان شاهد حذف کامل آبرساني تانکري در روستاهاي کشور باشيم که در اين زمينه متخصصان آب کشور در بدنه گسترده شرکت هاي آب و فاضلاب عزمي جزم براي حذف کامل آبرساني تانکري و بهره مندي روستاهاي کشور از آب شرب پايدار و باکيفيت دارند.

وي ادامه داد: اين کار شدني است اما نياز به حمايت مجلس و دولت دارد و اميدوارم همانطور که مجلس و دولت در طول 4 سال گذشته حمايت بي دريغي از طرح هاي آبرساني روستايي داشتند و نتيجه اين حمايت، دستاورد بزرگي براي کشور بوده، در 4 سال پيش رو نيز اين حمايت خود را از مجموعه وزارت نيرو و صنعت آب کشور براي تکميل اين پروژه هاي مهم آبرساني ادامه دهند.


منبع خبر: اتاق ایران