اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

پايگاه خبري اتاق ايران از رشد بخش خدمات در دهه 90 گزارش مي‌دهد

همراهي بخش خدمات با رشد غيرنفتي اقتصاد

بررسي تغييرات نرخ رشد بخش خدمات به عنوان 4 رکن اصلي رشد اقتصادي نشان مي‌دهد که اين بخش متناسب با رشد اقتصاد بدون احتساب نفت نوسان کرده است.

بررسي تغييرات نرخ رشد بخش خدمات به عنوان 4 رکن اصلي رشد اقتصادي نشان مي‌دهد که اين بخش متناسب با رشد اقتصاد بدون احتساب نفت نوسان کرده است.

بخش خدمات يکي از اجزاي اصلي رشد اقتصادي است که معمولاً سهم بالايي در اين شاخص دارد. اين بخش همگام با بخش غيرنفتي پيش مي‌رود چراکه رشد اين بخش ارتباط مستقيمي به عملکرد بخش‌هاي کشاورزي و صنايع دارد. اين بخش درواقع حلقه واسط در زنجيره عرضه و تقاضا را ايفا مي‌کند. کالاهاي توليدي در بخش‌هاي مختلف کشاورزي و صنايع بايد از طريق فعالان بخش بازرگاني و خدمات به بازار داخل يا بازار صادراتي عرضه شود، بنابراين هرچه توليدات در بخش‌هاي واقعي اقتصاد بيشتر باشد، بخش خدمات نيز زمينه بيشتري براي فعاليت دارد يا به‌بيان‌ديگر هرچقدر در بازار داخلي و صادراتي تقاضاي بيشتري براي محصولات توليدي وجود داشته باشد، زمينه براي توليد در بخش‌هاي کشاورزي و صنايع نيز فراهم‌تر است.

خدمات بازرگاني حلقه وصل بين طرفين عرضه و تقاضاي بازار کالا است؛ به‌طوري که اولاً ستانده بخش‌هاي مختلف به‌ويژه کشاورزي و صنعت از کانال بخش بازرگاني صادر شده و يا در بازار داخلي عرضه مي‌شوند. ثانياً کالاهاي مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي و نهادهاي مختلف که به‌واسطه واردات يا توليد داخل تأمين مي‌شوند، از کانال بخش بازرگاني در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد. بنابراين انتظار بر اين است که ستانده خدمات بازرگاني از يک‌سو متأثر از ستانده بخش‌هايي چون کشاورزي و صنعت و از سوي ديگر، متأثر از تجارت خارجي کشور باشد.بخش خدمات از زير بخش‌هاي ديگري غير از امور بازرگاني نيز تشکيل‌شده است. رستوران و هتلداري؛ حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات؛ خدمات مؤسسات پولي و مالي؛ خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌اي و تخصصي؛ خدمات عمومي؛ خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي، به‌عنوان اجزاي تشکيل‌دهنده بخش خدمات شناخته مي‌شوند که افزايش تقاضا براي خريد اين خدمات موجب تقويت رشد اين بخش خواهد شد.

طبق آمار رسمي بانکي مرکزي، نرخ رشد بخش خدمات در سال 1395 معادل 3.6 درصد بوده است. اين شاخص در سال 94 معادل منفي2.3 درصد ثبت شده است. رشد بخش خدمات در سال‌هاي گذشته از دهه 90، تقريباً متناسب با آهنگ رشد اقتصادي نوسان داشته است. در سال 90 رشد اين بخش 4درصد، در سال‌هاي 91،92 و 93 نيز رشد اين بخش 1.5، 2.3 و 1.4 درصد بوده است. همان‌طور که آمار نشان مي‌دهد، ميزان رکود يا رونق در بخش‌هاي غيرنفتي تاثيري مستقيم در بخش خدمات به‌عنوان حلقه واسطه مي‌گذارد. سال 95 به دليل سهم بالاي نفت در رشد اقتصادي و مستقل بودن امور بازرگاني نفت از ساير بخش‌ها، رشد بخش خدمات همگام با رشد 12.5 درصدي پيش نرفته بلکه با رشد 3.3درصدي غيرنفتي همراه شده است.

رشد خدمات در سال 96

زيربخش هاي بخش خدمات نشان مي‌دهد که اگر در بخش‌هاي توليدي رويداد مثبتي رقم بخورد و رونق به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بازگردد، بخش خدمات تأثير مستقيمي در سال جاري خواهد پذيرفت و نرخ رشد مناسبي را تجربه خواهد کرد. همچنين با توجه به خدمات رستوران، هتل و ساير زيرمجموعه‌هاي بخش خدمات، مي‌توان انتظار داشت که بارونق گردشگري چه از طريق گردشگران داخلي و چه با جذب گردشگران خارجي، رشد بخش خدمات تقويت شود. افزايش قدرت خريد، مهم‌ترين عامل در افزايش سفرها و رونق خريد خدمات به‌حساب مي‌آيد.

 


منبع خبر: اتاق ایران