اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

ثبت‌نام واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات آغاز شد

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي سازمان صنايع کوچک از آغاز ثبت‌نام واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات بانکي خبر داد؛ گام اول براي واحدهاي توليدي و صاحبان طرح‌هاي صنعتي، ثبت‌نام در سامانه بهين‌ياب است.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي سازمان صنايع کوچک از آغاز ثبت‌نام واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات بانکي خبر داد؛ گام اول براي واحدهاي توليدي و صاحبان طرح‌هاي صنعتي، ثبت‌نام در سامانه بهين‌ياب است.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران با اشاره به آغاز زمان ثبت‌نام واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات بانکي گفت: گام اول براي واحدهاي توليدي و صاحبان طرح‌هاي صنعتي، ثبت‌نام در سامانه بهين‌ياب است.

فرشاد مقيمي افزود: متقاضيان مي‌توانند از سامانه‌هاي سازمان صنايع کوچک استاني هم براي ورود به سامانه بهين‌ياب استفاده و ثبت‌نام کنند. وي افزود: بعد از پايان فرايند ثبت‌نام و تکميل مدارک موردنياز، کارشناسان استاني که شامل دولتي‌ها و غيردولتي‌ها هستند به همراه سرمايه‌گذار، طرح را موردبررسي قرار مي‌دهند که آيا طرح موردنظر حائز شرايط دريافت تسهيلات است يا خير؟

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: هدف ما اين است که با اين تسهيلات واحدهاي توليدي بتوانند افزايش توليد داشته باشند يا واحدهايي که خط توليد آنها متوقف شده، توليد خود را از سر بگيرند.

مقيمي افزود: بعد از تأييد ابتدايي، طرح موردنظر در ستاد تسهيل استان با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله بانک‌ها، صندوق‌ها و استاندار، مورد ارزيابي نهايي قرار مي‌گيرد و در صورت تأييد به بانک موردنظر براي دريافت تسهيلات معرفي مي‌شود.

وي تأکيد کرد: درصورتي‌که چالشي در بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات وجود داشته باشد، سعي مي‌کنيم با تجميع طرح‌هاي مشکل‌دار در هر استان تا حد امکان مشکلات با سرپرستي‌هاي بانک‌ها برطرف شود.

مقيمي گفت: واحدهايي هم که در طرح رونق سال گذشته موفق به دريافت تسهيلات نشدند امسال در روند دريافت تسهيلات قرار مي‌گيرند. وي افزود: سال گذشته 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات در نظر گرفته شده بود که بسياري از واحدها موفق به دريافت نشدند اما امسال با افزايش ميزان منابع، 30 هزار ميليارد تومان براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده که 10 هزار ميليارد تومان از اين ميزان براي نوسازي واحدهاي توليدي اختصاص مي‌يابد.

وي افزود: تاکنون و در روزهايي که ثبت‌نام آغاز شده شش هزار واحد توليدي و طرح صنعتي براي دريافت تسهيلات در سامانه بهين‌ياب ثبت‌نام کرده‌اند که 56 درصد از اين تعداد جزء واحدها و طرح‌هاي داخل شهرک‌هاي صنعتي هستند.


منبع خبر: اتاق ایران