اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

کشور در وضعيت خاموشي

به نظر مي رسد با گرم شدن هوا در روزهاي اخير پيک مصرف برق نيز روندي شتابان به خود گرفته است، به طوري که در روز گذشته پيک مصرف برق نه تنها مرز 55 هزار مگاوات را رد کرد بلکه رکورد مصرف در تابستان سال جاري را که در روز 14 تيرماه اتفاق افتاده بود، جابجا کرد و به 55 هزار و 442 مگاوات رسيد.

به نظر مي رسد با گرم شدن هوا در روزهاي اخير پيک مصرف برق نيز روندي شتابان به خود گرفته است، به طوري که در روز گذشته پيک مصرف برق نه تنها مرز 55 هزار مگاوات را رد کرد بلکه رکورد مصرف در تابستان سال جاري را که در روز 14 تيرماه اتفاق افتاده بود، جابجا کرد و به 55 هزار و 442 مگاوات رسيد.

روز گذشته پيک مصرف برق نه تنها مرز 55 هزار مگاوات را رد کرد بلکه رکورد مصرف در تابستان سال جاري را که در روز 14 تيرماه اتفاق افتاده بود، جابجا کرد و به 55 هزار و 442 مگاوات رسيد.

پيک مصرف بر در حالي در روز گذشته دوباره رکورد شکست که روز شنبه هفته جاري همزمان با عبور پيک مصرف برق از مرز 55 هزار مگاوات، براي اولين بار اوج مصرف برق در شب نيز به بيش از 53 هزار مگاوات رسيد.

براساس گزارش هاي موجود در بيشتر شهرهاي کشور از جمله تهران عمده پست برق با حداکثر با مواجه شده اند و افزايش ميزان مصرف بيش از اين ميزان ممکن است پست و خطوط انتقال و فوق توزيع را در سطح کشور با مشکل اساسي مواجه کند.

بر اين اساس وزارت نيرو از شهروندان درخواست کرده در روزهاي جاري نهايت همکاري را با صنعت برق جهت کاهش مصرف خود داشته باشند.

گزارش ها حاکي از اين است که عمده مصرف برق کشور در اين روزها در بخش غيرمولد کشور در حال اتفاق افتادن است، به طوري که در روز گذشته نيز در زمان اوج مصرف برق کشور، مصرف بخش صنايع و مولد کشور 300 مگاوات کمتر از روزهايي بوده که اوج مصرف برق کمتر از 55 هزار مگاوات گزارش شده است.

از سوي ديگر در سال جاري از طريق اعطاي امتيازاتي به بخش صنايع و کشاورزي جهت کاهش ميزان مصرف خود در ساعت هاي اوج مصرف (12 تا 16 ظهر و 21 تا 23 شب)، به ميزان 4500  مگاوات پيک سايي داشته است.

اين در حالي است که اگر چنين سياستي از طرف وزارت نيرو پيش گرفته نمي شد روز گذشته شاهد مصرف بيش از 60 هزار مگاوات مصرف برق در کشور بوديم؛ مصرفي که اگر اتفاق مي افتاد صنعت برق کشور را با مشکلات عديده مواجه مي کرد.

اتفاق جالب اينکه در حالي روز گذشته پيک مصرف برق به اوج خود در سال هاي اخير رسيد که هوشنگ فلاحتيان معاون برق و انرژي از بالا رفتن بي رويه مصرف برق گلايه و اظهار کرد: که ميزان رشد مصرف برق در سال جاري در مقايسه با اوج مصرف در سال گذشته بيش از کل مصرف برق کشوري چون ارمنستان بوده است.

همچنين طبق گفته چيت‌چيان وزير نيرو رشد پنج درصدي مصرف در کشور در هيچ جايي دنيا سابقه ندارد و اين امر گواه وجود يک بيماري در صنعت برق کشور است.

بنابراين به نظر مي رسد روند صرف بي رويه برق کشور نيازمند بازنگري جدي در سياست ها باشد، سياست هايي که شايد باعث شده مصرف برق در کشور چنين بي محابا و شتابان پيش برود.


منبع خبر: اتاق ایران