اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

نايب‌رئيس اتاق ايران مطرح کرد

ديپلماسي اقتصادي را به نهادي خاص واگذار نکنيم

نايب‌رئيس اتاق ايران مي‌گويد: بحث ديپلماسي اقتصادي فقط وظيفه سفارتخانه‌ها نيست ازاين رو نبايد آن را به نهادي خاص واگذار کرد بلکه بايد يک برنامه جامع و ترکيبي براي آن تهيه شود.

نايب‌رئيس اتاق ايران مي‌گويد: بحث ديپلماسي اقتصادي فقط وظيفه سفارتخانه‌ها نيست ازاين رو  نبايد آن را به نهادي خاص واگذار کرد بلکه بايد يک برنامه جامع و ترکيبي براي آن تهيه شود.

نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با بيان اينکه ديپلماسي اقتصادي بايد جامع باشد و نبايد آن را به نهادي خاص واگذار کنيم، افزود: با توجه به اينکه اکنون سهم ايران از اقتصاد جهاني 34 صدم درصد و از اين ميزان نيز 85 درصد مربوط به نفت است بايد برنامه جامع و ترکيبي درباره ديپلماسي اقتصادي تهيه شود.

حسين سلاح ورزي گفت: از نظر اطلاعات و آموزش تعداد زيادي از نمايندگاني هاي خارج از کشور ضعيف هستند و تخصص و ظرفيت حمايت و همراهي با فعالان اقتصادي را ندارند.

نايب‌رئيس اتاق ايران افزود: اکنون فعالان اقتصادي کشورمان احساس نمي‌کنند که سفارتخانه‌هاي ايران تکيه گاه آنها هستند.

سلاح ورزي درباره کاهش سهم ايران در بازار عراق نيز گفت: بخشي از اين کاهش مربوط به عملکرد صادرکنندگان و بخش خصوصي و بخشي از آن مربوط به سياست‌هاي حمايتي دولت از صادرات است.

نايب‌رئيس اتاق ايران افزود: نمايندگي‌ها و سفارتخانه کشورمان در عراق نتوانستند از حقوق تجار ايراني دفاع کنند.

سلاح ورزي گفت: اکنون مسئولان دولتي را در سفارتخانه‌ها بيشتر از هيئت‌هاي بخش خصوصي تحويل مي‌گيرند.

وي درباره ارتباط سفارتخانه‌ها با اتاق ايران نيز افزود: در دو سال اخير روند همکاري اين دو مجموعه بهبود يافته است.

نايب‌رئيس اتاق ايران درباره دلايل موفق نبودن ايران در بازار روسيه نيز گفت: کوچک بودن شرکت‌هاي صادراتي، ضعف بسته‌بندي و سيستم حمل‌ونقل و بالا بودن قيمت تمام‌شده محصولات ازجمله مشکلات حضور اقتصادي ما در روسيه است.

به گفته سلاح ورزي، بحث ديپلماسي اقتصادي فقط وظيفه سفارتخانه‌ها نيست.

وي گفت: با توجه به اينکه هميشه اقتصاد در خدمت سياست بوده، عزم جدي براي برطرف مشکلات بخش خصوصي در وزارت امور خارجه وجود نداشته است.


منبع خبر: اتاق ایران