اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

محمد نهاونديان در جشن توليد ملي شکر

بخش‌خصوصي بايد زنجيره توليد و عرضه را در اختيار داشته باشد

محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور در جشن توليد ملي شکر به ميزباني اتاق ايران به سخنراني پرداخت.

محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور در جشن توليد ملي شکر به ميزباني اتاق ايران به سخنراني پرداخت.

محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس‌جمهور برگزاري جشن ملي توليد شکر را نماد عزم خردمندانه و حرکت جمعي همدلانه دانست و گفت: با ايجاد فضاي مساعد در کشور اين موفقيت در توليد شکر به بار نشست و مي‌توان از آن به عنوان تجلي تعامل دولت و بخش‌خصوصي ياد کرد.

وي با تأکيد بر اهميت ارتقاي بهره‌وري براي رسيدن به رشد پايدار اقتصادي، تصريح کرد: عملکرد مثبت در حوزه توليد شکر نشان داد که مي‌توان از طريق بهره‌وري يعني استفاده بهينه‌تر از منابع داخلي به رشد بيشتر دست يافت. اين موفقيت همان چيزي است که متأسفانه در طول برنامه‌هاي مختلف توسعه نتوانستيم آن را به دست آوريم.

اين مقام مسئول از جنبه ديگر، موفقيت در عرصه توليد شکر را بيانگر عزم جدي بخش خصوصي در تحقق رشد اقتصادي کشور عنوان کرد و افزود: عده‌اي اين گونه مي‌انديشند که بخش خصوصي خردنگر بوده و به فکر منافع بنگاه خود است درحالي‌که اتاق ايران با راه‌اندازي مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب نشان داد که براي رسيدن به رشد و توسعه عزم جدي دارد.

وي ادامه داد: اين اقدام در سال‌هايي صورت گرفت که هيچ حمايتي از اتاق نمي‌شد و دولت وقت اعتقادي به حضور بخش‌خصوصي نداشت اما اين مرکز از زمان شروع به کار خود توانست با مطالعات علمي و استدلال‌هاي منطقي از اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست در سال‌هاي گذشته جلوگيري کند. اين مرکز در زماني که دولت وقت توجهي به مسئله آب و محيط زيست نداشت، توانست اقدامات خوبي براي مقابله با اين بحران انجام دهد.

رئيس دفتر رئيس‌جمهور با تأکيد بر اين نکته که بايد نهضت ارتقاي بهره‌وري در کشور شکل بگيرد، گفت: امروز تضييع منابع انساني بيش از منابع طبيعي است. متأسفانه نتوانسته‌ايم در محيط کسب‌وکار کشور خلاقيت‌هاي کارآفرينانه را به کار بگيريم. در اين وضعيت نبايد دچار اشتباه شد و دولت را مسئول ايجاد شغل دانست.

نهاونديان تأکيد کرد: دولت بسترساز است و به طور قطع با اين ميزان کاهش در درآمدهاي خود ديگر به‌هيچ‌وجه نبايد از آن انتظار داشت که شغل دولتي به وجود آورد. با بودجه‌هاي عمراني دولت نمي‌توان شغل آفريد. بايد از دولت بخواهيم که فقط وظيفه خود را انجام دهد تا بخش خصوصي با احساس رقابت و عدالت، کارآفريني کند.

اين مقام مسئول ادامه داد: بخش‌خصوصي بايد بتواند از فناوري‌هاي روز دنيا استفاده کند، زنجيره توليد و عرضه را در اختيار داشته باشد و از برنامه‌هاي توسعه‌اي خوف نکند. در اين بين دولت بايد پيام امنيت اقتصادي را به بخش خصوصي بدهد. در اين سال‌ها با توقعات اشتباه دچار ناکامي شديم.

رئيس دفتر رئيس‌جمهور فراهم شدن زمينه مراودات تجاري با بازارهاي جديد را وظيفه ديگر دولت عنوان کرد و با اشاره به نهايي شدن برجام، گفت: کار بزرگي در برجام صورت گرفت. برجام ديوار بلندي که در برابر محصولات ايراني بود را شکست و امکان استفاده از فناوري‌هاي جديد را از طريق تعامل با بازارهاي نو، ايجاد کرد.

وي در ادامه رشد بدون عدالت و بهره‌مندي را ناکارآمد توصيف کرد و ادامه داد: اگر قرار باشد رشد پايدار باشد بايد در آن عدالت و بهره‌مندي نيز ديده شود. کشاورز بايد احساس بهره‌مندي کند. بايد فاصله بين دهک پايين درآمدي با دهک‌هاي بالاي درآمدي موردتوجه قرار گيرد. اتاق ايران نيز زماني مي‌تواند در جامعه توفيق داشته باشد که در حين برنامه‌ريزي براي تحقق توسعه و رشد، عدالت را نيز در برنامه کاري خود قرار دهد.


منبع خبر: اتاق ایران