اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

غلامحسين شافعي در نامه‌اي به وزير ارشاد اعلام کرد

ناشران ديجيتال و شرکت‌هاي نوپا، مي‌توانند عضو اتاق ايران شوند

غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران در نامه‌اي به رضا صالحي اميري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، امکان عضويت توليدکنندگان محتواي ديجيتال و شرکت‌هاي نوپا در اتاق ايران را اعلام کرد.

غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران در نامه‌اي به رضا صالحي اميري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، امکان عضويت توليدکنندگان محتواي ديجيتال و شرکت‌هاي نوپا در اتاق ايران را اعلام کرد.

غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشارزي ايران در نامه اي به رضا صالحي اميري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام کرد که اتاق ايران امکان عضويت توليدکنندگان محتواي ديجيتال و شرکت‌هاي نوپا در اتاق ايران را فراهم کرده است.

بر اين اساس، شرکت‌هاي حوزه فاوا و استارتاپ ها که در حوزه فناوري اطلاعات فعال هستند نيز مي توانند به عضويت اتاق ايران درآيند و کارت بازرگاني دريافت کنند.

کميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ايران با هماهنگي‌هاي به عمل آمده و تفسير مباني حقوقي و تعاريف، فراهم‌سازي امکان عضويت و دريافت کارت بازرگاني براي شرکت‌هاي حوزه فاوا و نشر ديجيتال را اعلام کرد و رئيس اتاق ايران نيز در نامه‌اي به وزير ارشاد، اين موضوع را عنوان کرد.

در بخشي از نامه رئيس اتاق ايران به وزير فرهنگ آمده است: بر اساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، انجام صادرات و واردات کالا به صورت تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگاني است. با توجه به اين که طبق بند 1 و تبصره 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، مقرر شده که دارندگان پروانه بهره‌برداري در حوزه فاوا از دريافت برخي مدارک براي دريافت کارت بازرگاني معاف هستند، بنابراين مشخص است که ممنوعيت و محدوديتي براي دريافت اين کارت توسط دارندگان پروانه بهره‌برداري در حوزه فاوا وجود ندارد.

در بخش پاياني اين نامه آمده است: طبق ماده 1 آيين‌نامه نحوه عضويت در اتاق‌هاي بازرگاني مصوب سال 1374 شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران به نظر مي‌رسد اگر تفسير موسعي از آيين‌نامه صورت گيرد چون شرکت‌هاي نوپا، خلاق و نوآوري که بر بستر ICT فعاليت مي‌کنند کار توليدي انجام مي‌دهند مشکلي براي موافقت با درخواست کارت بازرگاني توسط اين شرکت‌ها و عضويت آنها در اتاق ايران وجود نداشته باشد.


منبع خبر: اتاق ایران