اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

نايب رئيس اتاق ايران در ديدار با رايزن بازرگاني سفارت اتريش

عدم تعادل در تجارت ايران و اتريش، انگيزه همکاري را کاهش مي‌دهد

در ديدار رايزن بازرگاني سفارت اتريش با پدرام سلطاني نايب‌رئيس اتاق ايران، نبود تعادل در تجارت بين دو کشور به‌عنوان چالش جدي مورد بحث قرار گرفت.

در ديدار رايزن بازرگاني سفارت اتريش با پدرام سلطاني نايب‌رئيس اتاق ايران، نبود تعادل در تجارت بين دو کشور به‌عنوان چالش جدي مورد بحث قرار گرفت.

رايزن جديد بازرگاني سفارت اتريش در تهران با نايب‌رئيس اتاق ايران ديدار کرد. در اين ديدار زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، گردشگري، علمي و فناوري به‌عنوان حوزه‌هاي همکاري دو کشور مطرح شد.

پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق ايران ضمن ابراز اميدواري در رابطه با توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور، فرصت‌هاي همکاري مشترک بين ايران و اتريش را در سطح گسترده‌اي ارزيابي کرد و گفت: دو کشور مي‌توانند علاوه بر زمينه‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي فرهنگي، علمي و فناوري نيز با يکديگر همکاري داشته باشند.

وي با اشاره به تراز تجاري دو کشور که غير متعادل است، تشريح کرد: براي توسعه روابط بايد سعي کرد تا هر دو طرف سطح مناسبات خود را توسعه دهند و پايه‌اي براي تقويت هر دو طرف ايجاد شود. چراکه اگر در تجارت تعادل نباشد، انگيزه همکاري کاهش پيدا مي‌کند.

سلطاني در ادامه توضيحاتي در مورد ترکيب و ساختار اتاق ايران، وظايف و مسئوليت‌هاي آن، مطرح کرد و با تأکيد بر گسترش فعاليت استارتاپها در ايران و ابراز علاقه‌مندي به انتقال تجارب، تکنولوژي و روش‌هاي نو از اتريش به ايران، تصريح کرد: دو کشور مي‌توانند در زمينه گردشگري نيز با يکديگر همکاري کنند.

نايب‌رئيس اتاق ايران به موضوع سفر روساي اتاق‌هاي سراسر کشور به اتريش در ماه نوامبر (آبان) براي آشنايي با ساختار، خدمات و نحوه خدمت‌رساني اتاق اتريش به اعضاي خود، اشاره کرد و از تأسيس اتاق ايران و اتريش در آينده‌اي نزديک خير داد.

کريستف گراب ماير، رايزن جديد بازرگاني سفارت اتريش در تهران با ابراز خوشحالي از آغاز مأموريت خود در ايران با تأکيد بر وجود ظرفيت‌هاي متعدد براي همکاري اقتصادي دو کشور، در خصوص تراز تجاري و غير متعادل بودن آن، عنوان کرد: اين بحث‌ها در اتريش نيز جريان دارد، با اين تفاوت که حجم تجارت با احتساب خريد نفت، واردات از ايران را افزايش مي‌دهد.

وي با بيان اينکه در اتريش، امور مربوط به تجارت خارجي به اتاق اقتصاد سپرده شده است، تأکيد کرد: وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد فعاليت زيادي در اين زمينه ندارند. دفاتر تجاري اتريش اگرچه زير چتر سفارت فعال هستند اما از نظر ساختار و همچنين از نظر مالي وابسته به اتاق فدرال اقتصادي اتريش هستند.

بر اساس اظهارات وي، 70 دفتر بزرگ و 40 دفتر کوچک بازرگاني اتريش در سراسر جهان فعال هستند. اين 110 دفتر جريان ارتباط اعضاي خود و تجارت خارجي با ديگر کشورها را سامان مي‌دهند. همه شرکت‌هاي صادرکننده، واردکننده و همچنين شرکت‌هايي که فعاليت تجارت خارجي ندارند همگي عضو اتاق فدرال اقتصادي اتريش هستند. بر همين اساس، در خصوص همکاري براي افزايش صادرات ايران به اتريش مي‌توان از پتانسيل اعضاي اتاق اتريش که در زمينه واردات فعال هستند، بهره گرفت.


منبع خبر: اتاق ایران