اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس اتاق زنجان در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران خبر داد

رونمايي از برند شهري زنجان تا يک ماه آينده

رئيس اتاق زنجان، از تهيه سند برند شهري زنجان به همت اين تشکل بخش خصوصي خبر داد که با استفاده از مدل‌هاي موفقي دنيا و در قالب مطالعاتي در 11 فاز تدوين شده است. به گفته جميلي، سند برند شهري زنجان چند ماهي است که آماده شده اما ارائه عمومي آن به پس از روي کار آمدن شوراي شهر و شهردار جديد در يک ماه آينده موکول شده است.

رئيس اتاق زنجان، از تهيه سند برند شهري زنجان به همت اين تشکل بخش خصوصي خبر داد که با استفاده از مدل‌هاي موفقي دنيا و در قالب مطالعاتي در 11 فاز تدوين شده است. به گفته جميلي، سند برند شهري زنجان چند ماهي است که آماده شده اما ارائه عمومي آن به پس از روي کار آمدن شوراي شهر و شهردار جديد در يک ماه آينده موکول شده است.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي زنجان، از تهيه سند برند شهري زنجان به همت اين تشکل خبر داد و گفت: اين سند با استفاده از مدل‌هاي موفقي که در دنيا وجود دارد، در قالب مطالعاتي در 11 فاز تدوين‌شده و با آغاز به کار دور جديد شوراي شهر رونمايي و تقديم شوراي شهر مي‌شود.

غلامحسين جميلي در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران تصريح کرد: بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا که امروزه به‌عنوان يکي از ارکان اصلي توسعه کشورشان قلمداد مي‌شوند، در گذشته‌هاي نه‌چندان دور مشکلاتي داشته‌اند که اين شهرها را در شمار معضلي براي کشور متبوع خود قرار داده بود اما با استفاده از فرصت‌هاي موجود و استعدادهاي ذاتي اين شهرها، مسير توسعه در اين شهرها شکل گرفت تا جايي که توانستند براي کشور خود نيز جايگاه مناسبي ايجاد کنند.

جميلي با اشاره به نمونه‌هاي موفق تدوين سند برند شهري در شهرهايي مانند کپنهاگ، نيويورک، کوالالامپور، بارسلونا، توکيو و... ، اظهار کرد: اين شهرها و بسياري از شهرهاي ديگر در جهان براي کسب جايگاه فعلي از مسير تهيه سند برند شهري عبور کرده‌اند و عموماً يک کليدواژه را به‌عنوان برند شهر، محور کار قرار داده‌اند که بر اساس استعدادهاي ذاتي شهر انتخاب شده است.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي زنجان افزود: شهرهاي موفق در اين عرصه، پس از تعريف برند شهري، تمام جريانات را در مسير اين برند بسيج و هماهنگ کردند و با ايجاد هم‌افزايي در بخش­هاي مختلف توانسته‌اند به اهداف توسعه‌اي خود برسند.

جميلي تصريح کرد: بر همين اساس و با استفاده از مدل‌هاي موفقي که در دنيا وجود دارد، اتاق زنجان نيز مطالعه‌اي را براي تدوين برند شهري زنجان در 11 فاز انجام داده که به مرحله نهايي رسيده و حداکثر در يک ماه آينده رونمايي خواهيم شد.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران گفت: فاز اول مطالعات اين بود که آيا شهر زنجان اساساً مي‌تواند صاحب برند باشد يا نه و آيا موضوع از سوي مردم، مسئولان، استعدادهاي شهر و ساير مولفه‌هاي پيش‌نياز شکل‌گيري بک برند شهري پذيرفته مي‌شود يا نه.

جميلي افزود: با مثبت بودن نتيجه اين بررسي‌ها، مطالعات بسيار مفصل و جامعي، منطبق با الگوهاي بين‌المللي اعم از انجام نظرسنجي، مطالعه اسناد بالادستي و چشم‌اندازهاي آينده، ارزيابي تفکرات و روحيات مردم و بسياري از مسائل ديگر در دستور کار قرار گرفت.

او با اشاره به اينکه حدود يک سال مطالعه توسط يک تيم حرفه‌اي و کارشناس، اظهار کرد: در اين مطالعات روحيات مردم و نحوه پذيرش اين برند در ذهنيت مردم استخراج و موقعيت‌هاي موجود سه چهار ماه پيش تبديل به سندي شد اما بنا به ملاحظاتي تا اتمام انتخابات شوراهاي شهر و تعيين شهردار جديد ارائه نشد چراکه چندين دستگاه دولتي و عمومي مانند شهرداري، ميراث فرهنگي، استانداري و فرمانداري نقش بسيار برجسته‌اي در تحقق يا عدم تحقق اين برند دارند ازاين‌رو براي اينکه ضريب اطمينان اجرا شدن اين سند افزايش پيدا کند، منتظر شديم تا ايام انتخاباتي تمام شود و شورا و شهرداري جديد آغاز به کار کنند.

به گفته جميلي، پيش‌بيني مي‌شود تا کمتر از يک ماه ديگر، هم‌زمان با آغاز به کار دور جديد شوراي شهر از اين سند رونمايي شود و بعدازآن، کارها وارد فازهاي اجرايي اعم از تدوين شعارها، اجراي برند و پياده‌سازي آن و نهايتاً مراقبت از انحراف برند خواهد شد.

اين فعال اقتصادي با بيان اينکه فعلاً برند شهري زنجان محرمانه است، اظهار کرد: پس از ارائه عمومي اين برند، تمام استعدادهاي بالقوه و بالفعل زنجان در مسير تحقق برند شهري بسيج خواهد شد و مردم نيز براي اينکه به هدف اين برند برسند، تلاش مي‌کنند. ضمن اينکه با اين برندسازي، از اين به بعد ساست گذاري‌هاي توسعه شهر نيز در مسير تحقق برند و شعار شهر زنجان انجام مي‌شود و برنامه‌ريزي‌ها، تحقيق‌ها و جهت‌گيري‌هاي امور شهر بر اين محور قرار مي‌گيرد.


منبع خبر: اتاق ایران