اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

يادداشت علي اصغر خامنوي، مديرعامل جامعه نيکوکاري ابرار

حمايت جامعه نيکوکاري ابرار از صندوق‌هاي اعتباري خرد روستايي

تأمين مالي خرد (Microfinance) يا اعتبارات خرد (Microcredits) از رهيافت‌هاي مهم فقرزدايي در دهه‌هاي اخير است که با ايجاد و گسترش فعاليت‌هاي درآمدزا به‌ويژه براي زنان کم‌درآمد، توسعه جوامع محلي را تسهيل مي‌کند.

تأمين مالي خرد (Microfinance) يا اعتبارات خرد (Microcredits) از رهيافت‌هاي مهم فقرزدايي در دهه‌هاي اخير است که با ايجاد و گسترش فعاليت‌هاي درآمدزا به‌ويژه براي زنان کم‌درآمد، توسعه جوامع محلي را تسهيل مي‌کند.

تأمين مالي خرد (Microfinance) يا اعتبارات خرد (Microcredits) از رهيافت‌هاي مهم فقرزدايي در دهه‌هاي اخير است که با ايجاد و گسترش فعاليت‌هاي درآمدزا به‌ويژه براي زنان کم‌درآمد، توسعه جوامع محلي را تسهيل مي‌کند. از همين رو جامعه نيکوکاري ابرار با دو صندوق اعتباري خرد روستايي در روستاهاي گيزمل سفلي و هزارکانيان شهرستان ديواندره استان کردستان اقدام به امضاي تفاهم‌نامه کرده است. حمايت از تشکيل صندوق‌هاي اعتبارات خرد زنان و مردان يکي از پروژه‌هاي اصلي ابرار در طرح توسعه پايدار روستايي است. ابرار در نخستين تجربه‌اش در روستاي محمدآباد پسکوه، بسيار موفق بوده است. آخرين خبرهاي رسيده از روستا نشان مي‌دهد که دو صندوق خرد روستاي محمدآباد، يکي مختص مردان و ديگري مخصوص زنان روستا، به خوبي توانستند پس‌اندازهاي اندک خانوارهاي روستا را تجميع و تأمين مالي فعاليت‌هاي درآمدزا را ممکن سازند. هر يک از صندوق‌ها داراي اساسنامه، اعضاء و هيات مديره منتخب هستند. جلسات ماهيانه صندوق‌ها به طور منظم تشکيل مي‌شود. اين رشد حاصل تلاش هدفمند و علمي ابرار در برنامه‌ريزي و اجراي طرح توسعه روستاي محمدآباد از يکسو و مشارکت فعال روستاييان از سوي ديگر بوده است.

صاحب‌نظران و انديشمندان توسعه محلي بر اين نکته اتفاق نظر دارند که صندوق‌هاي اعتبارات خرد روستايي از شيوه‌هاي موفق، پرشمار و همچنين پرچالش در حوزه توانمندسازي هستند. اين صندوق‌ها کارکرد اجتماعي هم دارند. صندوق‌هاي اعتباري خرد درواقع به پايگاه اجتماعي براي هم‌صحبتي، گفتگو و تعامل بدل مي‌شوند که در تقويت سرمايه اجتماعي روستائيان بسيار اثربخش هستند. روند شکل‌گيري و ادامه فعاليت‌ها به‌گونه‌اي است که تمامي اعضا در تصميمات مربوط به فرايندهاي داخلي صندوق‌ها اعم از تقسيم‌کار و وظايف، انتخاب رويه‌ها و حتي بهره وام‌ها مشارکت داشته باشند. ضمانت در اين صندوق‌ها معمولاً به‌صورت زنجيره‌اي و ناشي از اعتماد متقابل است و به اين صورت در تقويت دو جنبه مهم سرمايه اجتماعي يعني ارتباط و اعتماد بسيار مؤثر هستند؛ جنبه‌هاي بسيار ظريف و بنيادين در امر توسعه که شايد به‌راحتي قابل‌سنجش و اندازه‌گيري نباشد اما اثرات و نتايج بسيار مهم و ماندگاري را در پي خواهد داشت.

اين صندوق‌ها ابزار مهمي در جهت آموزش و توانمندسازي روستاييان هستند. ارتقاي مهارت‌هاي فردي و اجتماعي روستاييان از طريق برنامه‌هاي آموزشي و تجهيز پس‌انداز خانوارهاي روستايي در جهت تأمين مالي فعاليت‌هاي درآمدزا ازجمله اهداف مهم ابرار در اجراي اين پروژه است. جامعه نيکوکاري ابرار پس از مطالعه و بررسي مباني نظري و تجربيات موفق خارجي و داخلي در اين رابطه – ازجمله تجربه موفق ابرار در روستاي محمدآباد پسکوه – به مدلي براي شکل‌گيري اين صندوق‌ها دست پيدا کرده است. مهارت‌آموزي و ظرفيت‌سازي در روستاييان، دو بعد مهم و کليدي مدل است.

نقش ابرار در اين صندوق‌ها، نقشي تسهيلگرانه است. فعاليت‌هاي ابرار اينگونه دنبال مي‌شود: سعي مي‌کنيم زمينه‌هاي شکل‌گيري اين صندوق‌ها را از طريق برگزاري جلسات مکرر با روستاييان، بازديد آن‌ها از صندوق‌هاي اعتبارات موفق در روستاها و شهرهاي اطراف به وجود آوريم. تقويت حس خودباوري و اعتماد به خويشتن به‌ويژه در زنان روستا، نيز بخش ديگري از برنامه‌هاي اجرايي اين پروژه است. پس از طي مراحل مقدماتي و شکل‌گيري گروهي از متقاضيان، تفاهم‌نامه‌اي ميان ابرار و نمايندگان صندوق منعقد مي‌شود. در اين تفاهم‌نامه ابرار متعهد مي‌شود مبلغي را جهت راه‌اندازي و شروع فعاليت صندوق براي مدتي بدون هيچ‌گونه انتظاري کمک کند و در مقابل، نمايندگان صندوق نيز متعهد به فعاليت در چارچوب اساسنامه مصوب خودشان و ارائه گزارش از فعاليت‌هاي صندوق شوند. غير از صندوق‌هاي تأسيس شده در کردستان، 6 صندوق ديگر هم در 3 روستاي شهرستان قائن با مشارکت 180 تن از روستاييان شکل گرفته است.

طرح توسعه پايدار روستايي در حال حاضر در 11 روستاي کمتر توسعه يافته کشور در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و کردستان در حال انجام است. جامعه ابرار در نظر دارد در هر يک از اين روستاها که مشارکت و تقاضاي مؤثر وجود داشته باشد، از ايجاد يک صندوق مخصوص مردان و يک صندوق هم براي زنان روستا حمايت کند.


منبع خبر: اتاق ایران