اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

به همت معاونت بين‌الملل اتاق ايران

اتاق مشترک ايران و تاجيکستان راه‌اندازي مي‌شود

اتاق مشترک ايران و تاجيکستان طبق مجوز هيات رئيسه اتاق ايران راه‌اندازي مي‌شود.

اتاق مشترک ايران و تاجيکستان طبق مجوز هيات رئيسه اتاق ايران راه‌اندازي مي‌شود.

با توجه به مجوز هيات رئيسه اتاق ايران، تشکيل مجمع عمومي مؤسس اتاق مشترک ايران و تاجيکستان در دستورکار معاونت بين‌الملل اتاق ايران قرار گرفت.

علاقه‌مندان به عضويت در مجمع مؤسس اتاق مذکور مي‌توانند طي نامه‌اي مدارک مورد نياز خود را براي ثبت نام به شمار فکس 88825111 ارسال کنند.

مدارک لازم براي ثبت نام بدين شرح است: رونوشت فيش واريزي به مبلغ 5 ميليون ريال به حساب جام بانک ملت به شماره 1515115115 به نام اتاق ايران، تصوير رونوشت کارت بازرگاني يا عضويت، رونوشت يکي از مدارک مثبته دال بر همکاري با کشور مورد تقاضا (اظهارنامه گمرکي دال بر سابقه تجارت با کشور مورد تقاضا، مستندات ثبت شرکت در کشور مورد تقاضا و يا سوابق مشارکت در مناقصه‌ها)

لازم است متقاضيان پيش از واريز وجه موردنظر نسبت به تأييد احراز شرايط ثبت‌نام خود اطمينان حاصل کنند.


منبع خبر: اتاق ایران