اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

راه‌يابي اتاق شيراز و اصفهان به مرحله نهايي رقابت کنگره اتاق‌هاي بازرگاني جهان

اتاق‌هاي شيراز و اصفهان به مرحله نهايي رقابت کنگره اتاق‌هاي بازرگاني جهان(WCC) که از 28 تا 30 شهريور ماه سال جاري در استراليا برگزار مي‌شود، راه پيدا کردند.

اتاق‌هاي شيراز و اصفهان به مرحله نهايي رقابت کنگره اتاق‌هاي بازرگاني جهان(WCC) که از 28 تا 30 شهريور ماه سال جاري در استراليا برگزار مي‌شود، راه پيدا کردند.

پروژه‌هاي اتاق‌هاي شيراز و اصفهان از‌سوي کميته داوران فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني جهان، از ميان 53 پروژه از 27 کشور انتخاب‌شده‌اند. در دور نهايي اين رقابت، 18 اتاق بازرگاني از 13 کشور عضو فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني جهان (WCF) به رقابت خواهند پرداخت.

 رقابت سال 2017، در 4 زمينه پروژه مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها، پروژه اشتغال‌زايي و توسعه کسب‌وکار، پروژه آموزش و کارآموزي و پروژه‌هاي غيرمعمول برگزار خواهد شد. پروژه اتاق شيراز در گروه اشتغال‌زايي و توسعه کسب‌وکار جاي گرفته و اين اتاق به همراه اتاق‌هاي کلمبيا، انگليس، ترکيه و فيليپين به مرحله نهايي راه‌يافته است. پروژه اتاق اصفهان نيز در گروه بهترين پروژه مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها جاي گرفته و اين اتاق به همراه اتاق‌هاي کشورهاي برزيل، انگليس و هندوستان در دور نهايي به رقابت خواهند پرداخت.

همچنين پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق ايران، به‌عنوان داور‌اصلي بهترين پروژه‌هاي گروه پروژه‌هاي غيرمعمول در رقابت‌هاي نهايي کنگره اتاق‌هاي بازرگاني جهان حضور دارد.سلطاني در آذر 1395در انتخابات شوراي عمومي فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني جهان، به مدت سه سال به عضويت اين شورا در‌آمد.

 دور نهايي رقابت‌ها در شهريورماه سال جاري هم‌زمان با دهمين کنگره اتاق‌هاي بازرگاني جهان در سيدني برگزار خواهد شد. کنگره اتاق‌هاي بازرگاني جهان هر دو سال يک‌بار توسط فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني جهان(WCF) و با حضور هزاران نفر از نمايندگان بخش خصوصي کشورهاي عضو و همچنين برخي از سران سياسي، اقتصادي و صنعتي جهان برگزار مي‌گردد و طي آن علاوه بر تبادل تجارب و اطلاعات و انجام ملاقات تجاري رو در رو مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي اقتصادي روز دنيا مورد بررسي قرار مي‌گيرد.


منبع خبر: اتاق ایران