اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

ميزان سرمايه‌گذاري وزارت نيرو در دولت يازدهم چقدر است؟

روند کنوني تحولات اقتصادي کشور در دوران پسابرجام، زمينه را براي حضور و فعاليت بخش خصوصي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي مختلف کشور از جمله صنعت آب و برق فراهم ساخته است.

روند کنوني تحولات اقتصادي کشور در دوران پسابرجام، زمينه را براي حضور و فعاليت بخش خصوصي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي مختلف کشور از جمله صنعت آب و برق فراهم ساخته است.

بدون ترديد در چنين شرايطي و در راستاي سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در دوران پسا تحريم، مهم‌ ترين وظيفه وزارت نيرو تلاش در جهت تسهيل روند سرمايه‌ گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي و رفع مشکلات و موانع احتمالي در اين مسير بوده است.

بنابراين يکي از مهم ترين اولويت‌هاي وزارت نيرو در دولت يازدهم فراهم آوردن شرايط مناسب براي جذب سرمايه‌ گذاري خارجي در بخش آب و برق در چارچوب اقتصاد مقاومتي قرار داشته است.

 به عبارت ديگر، توسعه اشتغال، افزايش توليد محصولات با استفاده از فناوري روز دنيا، توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و جلب و جذب سرمايه داخلي و خارجي و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار از اهداف بخش آب و برق بوده که تامين سرمايه آن از طريق مشارکت بخش خصوصي داخلي و خارجي با تاکيد بر سرمايه‌ گذاري خارجي صورت پذيرفته است.

 در همين راستا راهبردهاي وزارت نيرو در حوزه افزايش سرمايه‌ گذاري در دولت يازدهم روي محورهاي جذب سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي در قالب ترتيبات قراردادي (B.O.O و B.O.T) با هدف انتقال دانش و تکنولوژي روز دنيا و حمايت از ساخت داخل با اولويت تکميل طرح‌هاي نيمه تمام، سرمايه‌ گذاري مشترک بين المللي، توسعه صادرات و ترانزيت برق از طريق ايران به کشورهاي همجوار پيش رفت.

همچنين فاينانس خارجي با اولويت استفاده از وام‌هاي کم بهره و بلندمدت، تکميل طرح‌هاي نيمه تمام، استفاده حداکثري از ظرفيت پيمانکاري، مشاوره‌اي، سازندگان تجهيزات و خدمات مهندسي داخلي و بهسازي و افزايش بهره وري طرح‌هاي فرسوده صنعت آب و برق با تکيه بر نوآوري و فناوري‌هاي جديد انجام شد

تحقق اين برنامه‌ها، راهبردها و اهداف در دولت يازدهم، با همکاري همه ارکان دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي، بانک‌هاي عامل، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، سازمان حفاظت محيط زيست درارائه‌ي مجوزهاي لازم، تامين منابع مالي طرح‌ها و ارائه تضامين صورت گرفته است.

در راستاي ماموريت وزارت نيرو در امور سرمايه‌ گذاري، يعني تسهيل روند سرمايه‌ گذاري بخش خصوصي (داخلي و خارجي) و رفع موانع و مشکلات احتمالي، دفتر سرمايه‌ گذاري وزارت نيرو، بيش از 400 جلسه با سرمايه‌ گذاران خارجي از 42 کشور مختلف عمدتا اروپايي و آسيايي و سه هيات از نهادهاي بين‌المللي شامل يونسکو، کميسيون و اتحاديه اروپا (در مجموع 150 درخواست سرمايه‌ گذاري خارجي به ارزش تقريبي 100 ميليارد دلار) برگزار کرده است.

در همين راستا، مهم‌ترين فعاليت‌هاي وزارت نيرو طي مدت مذکور (از اول دولت يازدهم تا پايان فروردين‌ماه سال 1396) شامل تهيه کتابچه راهنماي سرمايه‌ گذاري خارجي در بخش آب و برق ايران (موجود بر روي سايت دفتر سرمايه‌ گذاري)، تهيه فلوچارت فرآيندهاي سرمايه‌ گذاري و فاينانس خارجي در بخش آب و برق ايران (موجود بر روي سايت دفتر سرمايه‌ گذاري)، معرفي طرح‌ها و پروژه‌هاي قابل سرمايه‌ گذاري در بخش آب و برق به سرمايه‌ گذاران داخلي و خارجي، معرفي قوانين و مقررات سرمايه‌ گذاري در بخش آب و برق ايران (موجود بر روي سايت دفتر سرمايه‌ گذاري) مي شود.

به طور کلي در دولت يازدهم تعداد 699 پروانه احداث موافقت‌نامه اصولي به ارزش تقريبي 28.3 مييارد دلار براي سرمايه‌ گذاران خارجي و داخلي در بخش برق صادر شده که از اين تعداد 219 پروانه به ارزش 10.5 ميليارد دلار به قرارداد خريد تضميني و تعداد 107 پروانه به ارزش 989 ميليون دلار به بهره برداري تجاري رسيده است.

همچنين در دولت يازدهم در بخش آب و فاضلاب تعداد 99 قرارداد به ارزش تقريبي 62 هزار ميليارد ريال امضاء شده است که تعداد 19 قرارداد به ارزش 2845 ميليارد ريال به بهره برداري تجاري رسيده است.


منبع خبر: اتاق ایران