اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

پايگاه خبري اتاق ايران از نرخ رشد کشاورزي در دهه 90 گزارش مي‌دهد

بي‌اعتنايي کشاورزي به رکود اقتصادي

بررسي آمارهاي رسمي از روند نرخ رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال‌هاي سپري شده از دهه 90، نشان مي‌دهد که بخش کشاورزي در سال‌هاي رکود اقتصادي نيز به رشد خود ادامه داده است.

بررسي آمارهاي رسمي از روند نرخ رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال‌هاي سپري شده از دهه 90، نشان مي‌دهد که بخش کشاورزي در سال‌هاي رکود اقتصادي نيز به رشد خود ادامه داده است.

بخش کشاورزي در سال‌هاي اخير شايد وفادارترين بخش اقتصادي به رشد توليد ناخالص داخلي بوده است. رشد توليدات کشاورزي طي سال‌هاي گذشته از آهنگ متوازني برخوردار بوده است. در اين سال‌هاي فرازوفرود اندکي در نرخ رشد توليدات کشاورزي اتفاق افتاده است. اين بخش رشد 4 تا 6 درصدي را در توليدات ادامه داده تا از متعادل‌ترين بخش‌هاي اقتصادي کشور باشد. اين روند موجب شده است تا سهم بخش کشاورزي در رشد اقتصادي و اشتغال تقريباً پايدار بماند. اين ثبات در شرايطي اتفاق افتاده است که بخش کشاورزي به‌عنوان پرمصرف‌ترين بخش اقتصادي درزمينه? مصرف آب با چالش‌هاي جدي درزمينه? تأمين آب مواجه بوده است. منابع آبي کشور محدود شده است و کشاورزي سنتي در بسياري از نقاط همچنان ادامه دارد تا مشکل توليد در بخش کشاورزي حادتر جلوه کند. با اين وجود برنامه‌ريزي‌ها در وزارت بدون حاشيه کشاورزي به‌گونه‌اي پيش رفته است که نتيجه کار به رشد مناسب منجر شده است. آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که رشد بخش کشاورزي در سال 1395 به 4.2 درصد رسيده است. نرخ رشد اين بخش در سال 94 نيز 4.6 درصد ثبت شده است. نرخ رشد کشاورزي در سال‌هاي 1390 تا 1393 هم به ترتيب معادل 3.7، 4.7، 5.5 و 5.4 درصد برآورد شده است که نشان مي‌دهد در سال‌هايي که نرخ رشد اقتصادي وارد محدوده زير صفر شده نيز بخش کشاورزي مسير خود حفظ کرده و نرخ رشد متعادلي داشته است. و بر اساس اين آمار نرخ رشد کشاورزي در فصل اول سال 95 معادل 3.5 درصد؛ در فصل دوم سال 95 معادل 4.1 درصد، در فصل سوم سال معادل 5 درصد و در فصل چهارم سال گذشته معادل 4.4 درصد بوده است که نشان‌دهنده تعادل تقريبي رشد در تمامي فصول سال است.

در سال‌هاي اخير وزارت جهاد کشاورزي سعي کرده است که هم‌زمان با حفظ آهنگ رشد توليدات کشاورزي و کاهش تراز تجاري در بخش غذايي کشور، روش‌هاي نوين آبياري را جايگزين روش‌هاي سنتي کند تا مصرف آب در اين بخش کنترل شود.

اختصاص نزديک به هشت ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي پروژه‌هاي آب‌وخاک در کشور ازجمله اقدامات بي‌سابقه در کشور بوده که در سال‌هاي اخير رقم خورده است. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزي، با اجراي پروژه‌هاي آب‌وخاک از جمله طرح احياي 550 هزار هکتار اراضي خوزستان و ايلام و همچنين توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري ضمن رشد بهره‌وري آب و جلوگيري از فرسايش خاک، عملکرد توليد محصولات کشاورزي در واحد سطح افزايش يافته است.

محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي، توسعه کشت‌هاي گلخانه‌اي، کشت ماهي در قفس و گياهان دارويي را از ظرفيت‌هاي بخش کشاورزي کشور براي افزايش توليد و اشتغال اعلام کرده است. بر اساس اظهارات او، مصرف آب در کشت‌هاي گلخانه‌اي در مقايسه با کشت محصولات در فضاي باز، تا 90 درصد کاهش و توليد محصولات کشاورزي تا 10 برابر افزايش مي‌يابد.

حجتي مساحت گلخانه‌هاي کشور را نزديک به 11 هزار هکتار اعلام کرد و گفت که سال گذشته 1300 هکتار گلخانه در کشور احداث شده است. طبق گفته وزير جهاد کشاورزي، با توسعه پرورش ماهي در قفس در آب‌هاي شمال و جنوب کشور ،توليد آبزيان در کشور يک‌ميليون تن افزايش مي‌يابد.

در حال حاضر 400 قفس در درياهاي شمال و جنوب و آب‌هاي داخلي نصب شده است و 16 هزار تن آبزي به شيوه پرورش در قفس در سال 95 توليد شد. براي سال جاري نيز توليد 50 هزار تن آبزي به شيوه کشت در قفس پيش‌بيني شده است.

طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزي، توليد شکر در کشور از 1.1 ميليون تن در سال 92 به رکورد يک‌ميليون و 650 هزار تن در سال 95 افزايش‌يافته اين در حالي است که سطح زير کشت چغندرقند 70 هزار هکتار کاهش يافته است. استفاده از بذر مناسب،توسعه مکانيزاسيون و سامانه‌هاي نوين آبياري و همچنين انتقال فصل کشت از بهار به پاييز و بهره‌گيري از آب سبز (باران) ازجمله عوامل افزايش توليد چغندرقند به شش ميليون تن در سال 95 بوده است.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزي، سطح زير کشت کلزا در سال زراعي جاري نسبت به سال قبل نزديک به سه برابر افزايش يافته و با استفاده از ارقام مناسب اقليم‌هاي سرد،معتدل و گرم و همچنين توسعه مکانيزاسيون، پيش‌بيني مي‌شود در سال 96 توليد کلزا در کشور نيز تا سه برابر افزايش يابد. با استفاده از ارقام جديد متوسط برداشت محصول کلزا به پنج تن در هکتار افزايش يافته است. در سال 95 دانه‌هاي روغني کشاورزان به‌طور کامل خريداري شد و در طرح خوداتکايي دانه‌هاي روغني افزايش ضريب خودکفايي کشور تا 70 درصد در 10 سال آينده پيش‌بيني شده است.

محمود حجتي معتقد است: براي تقويت زنجيره توليد مزرعه تا سفره بايد صنايع تبديلي و تکميلي، صنايع غذايي، بسته‌بندي و فرآوري در مناطق توليد در روستاها ايجاد شود تا ضمن اشتغال و درآمدزايي، جمعيت روستاها نيز تثبيت شود.

رشد کشاورزي حفظ مي‌شود؟

عيسي کلانتري، وزير اسبق کشاورزي معتقد است: سهم کشاورزي در رشد اقتصادي با توجه به بارندگي‌هاي خوب و افزايش توليد کسب‌شده بود؛ اما مشخص نيست با توجه به حجم بارندگي‌ها در 95، بتوان اميدي به تکرار آن در سال 96 داشت. وزير اسبق کشاورزي بر اين باور است که سال 96 سال سخت‌تري براي کشاورزي ايران باشد. به دليل عدم بارش مناسب، محدوديت منابع آبي در سال 96 جدي‌تر است. وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي تغييري نکرده است درنتيجه سال 96، سال سختي براي کشاورزي ايران خواهد بود. نکته مهم با توجه به اين شرايط عملکرد درست مسئولان است. بايد ديد آيا متوليان کشاورزي ايران مي‌توانند طوري عمل کنند که باوجود محدوديت‌ها، توليد سال 95، در سال 96 تکرار شود؟


منبع خبر: اتاق ایران