اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

گزارش عملکرد اتاق ايران در سال 1395 ارائه شد

130 هيات تجاري و 2500 فعال اقتصادي سال گذشته به اتاق ايران آمدند

عليرضا اشرف دبيرکل اتاق ايران در نشست هيات نمايندگان به ارائه گزارش عملکرد اتاق ايران در سال 1395 پرداخت.

عليرضا اشرف دبيرکل اتاق ايران در نشست هيات نمايندگان به ارائه گزارش عملکرد اتاق ايران در سال 1395 پرداخت.

عليرضا اشرف، دبيرکل اتاق ايران، در نشست امروز هيات نمايندگان گزارشي در مورد عملکرد اتاق در سال 1395 ارائه داد.

وي در اين بخش به موضوعات مختلفي اشاره کرد. بر اساس اظهارات وي، در سال 95 حدود 130 هيات تجاري وارد ايران شد. 6 رئيس‌جمهور هيات‌هايي از آفريقاي جنوبي، فنلاند، کرواسي، کره‌جنوبي، اندونزي و اسلووني را همراهي کردند و در مجموع حدود 2500 نفر از فعالان اقتصادي يا مديران ارشد سياسي و اقتصادي از سراسر جهان در اين هيات‌ها حضور داشتند.

اتاق ايران همچنين توانست در اين دوره 24 هيات به 32 کشور جهان اعزام کند. بدين معنا اتاق ايران هر دو هفته يک‌بار به اعزام يک گروه از فعالان اقتصادي به کشورهاي دور و نزديک اقدام کرده است که نشانه حجم بزرگ هماهنگي‌هاي موردنياز است.

در حوزه تشکل‌ها نيز به موازات تلاش براي الحاق تشکل‌هاي تازه به اتاق و توانمندسازي آن‌ها به ويژه از طريق آموزش اعضا و مديران، برگزاري جلسات هيات رييسه با روساي برخي تشکل‌ها نشانه مشارکت‌جويي بيشتر اتاق در نظام تصميم‌سازي است.

استقرار و توسعه بانک اطلاعات يکپارچه، تشکيل و توسعه تشکل‌هاي بالادستي شامل فدراسيون‌ها و کنفدراسيون‌ها، به‌منظور تقويت نظام بين صنفي و ارتقاي سطح مذاکره و چانه‌زني با حاکميت در حوزه‌هاي مختلف کسب‌وکار به همراه توسعه حمايت‌هاي هدفمند و توانمندساز مهم‌ترين رويکردهاي اتاق در اين حوزه بوده است.

در حوزه تعامل با استان‌ها، افزايش حمايت‌هاي مالي اتاق ايران از اتاق‌هاي استاني نسبت به سال قبل رشدي حدودي دو برابر يافت و تلاش براي طراحي و اجراي سازوکارهايي که به استقلال و تقويت بيشتر اتاق‌هاي استاني بيانجامد، در اولويت قرار گرفت.

يکي از مهم‌ترين اقدامات اتاق در اين عرصه، تقسيم‌بندي 31 اتاق استاني به 5 منطقه بر اساس تقسيم‌بندي وزارت کشور بود. اين طرح که در آذرماه 95 در شوراي روساي اتاق‌ها به تصويب رسيد، در مرحله تدوين آيين‌نامه‌ها، استقرار دبيرخانه و ايجاد سازوکارهاي اجرايي موردنياز قرار دارد و انتظار مي‌رود که تعامل هدفمند اتاق‌ها در حل مسائل منطقه‌اي و کاهش مراجعات به اتاق ايران به همراه افزايش تعامل با مديران دولتي در مناطق مختلف از دستاوردهاي اجراي اين طرح باشد.

پايگاه خبري اتاق ايران که از ارديبهشت سال گذشته راه‌اندازي شد، با انتشار بيش از 6500 خبر و تحليل و گزارش درباره رويدادهاي داخلي و بيروني و بيان ديدگاه اعضاي اتاق ايران و خبرگان اقتصادي، يکي از مهم‌ترين بسترهاي شکل‌گيري و توسعه گفت‌وگوهاي کارشناسي است.

همچنين کانال خبري اتاق نيز تعداد اعضاي خود را 10 برابر ارتقا داده و به 7هزار عضو رسانده است. راه‌اندازي اتاق خبر و توسعه تعامل با رسانه‌هاي داخلي و خارجي نيز بخش ديگري از اقدامات اتاق ايران در اين حوزه بوده است. يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي اتاق در عرصه بهبود تعامل با رسانه‌ها، نقش پررنگ پايگاه خبري در جريان‌سازي رسانه‌اي بوده است. در پايان سال 95 اين پايگاه توانسته است بر توليد 25 درصد از محتواي منتشر شده در حدود يکصد رسانه مکتوب مؤثر و پرتيراژ کشور تاثيرگذاشته و به اين ترتيب نقش اتاق در مديريت و شکل‌گيري فضاي گفتماني در عرصه‌هاي بيروني به نحو چشمگيري ارتقا يافته است.

شرح کامل گزارش فعاليت‌هاي اتاق در سال 95 اينجا قابل دسترس است.


منبع خبر: اتاق ایران