اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

معاونت اقتصادي اتاق ايران منتشر کرد

تهديد ترامپ براي اقتصاد آمريکا و جهان چيست؟

در بولتن تيرماه بررسي مسائل روز اقتصادي ايران، گزارشي درباره بررسي پديده ترامپ و آثار و عواقب آن بر اقتصاد امريکا و جهان منتشرشده است.

در بولتن تيرماه بررسي مسائل روز اقتصادي ايران، گزارشي درباره بررسي پديده ترامپ و آثار و عواقب آن بر اقتصاد امريکا و جهان منتشرشده است.

بولتن تيرماه بررسي مسائل روز اقتصادي ايران از سوي مرکز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق ايران منتشر شد. «بررسي پديده ترامپ و آثار و عواقب آن بر اقتصاد امريکا و جهان» موضوع گزارش تيرماه مسائل روز اقتصادي ايران است.

دونالد ترامپ با طرح شعارهاي ملي‌گرايانه، حمايت‌گرايانه و عوام‌فريبانه به مبارزات انتخاباتي وارد شد و با جلب نظر مردم امريکا به رياست جمهوري رسيد. ترامپ چه شعارهايي داد، چه افکار و ايده‌هايي در سردردارد و اقتصاد امريکا و به تبع آن اقتصاد جهان را به کدام سمت و سو خواهد برد؟ ترامپ از اين مهارت برخوردار بود که از خشم و آزردگي مردم امريکا نسبت به زيان‌هايي که آزادي تجارت، جهاني‌شدن و اتحادها و پيمان‌هاي تجاري به آنها وارد کرده بود بهره‌برداري کند و با طرح شعارهاي احساسي و حتي خلاف منافع ملي امريکا، رأي آنها را به دست آورد. قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه چه ميزان قدرت واقعي به ترامپ مي‌دهد تا بتواند افکار و خواسته‌هاي خود را پياده کند؟ با توجه به اهميت قدرت اقتصادي امريکا و اهميتي که تصميمات اتخادشده در اين کشور بر اقتصاد جهاني مي‌گذارد اين شماره از بولتن اقتصادي به روي کار آمدن ترامپ با تاکيد بر اثرات اقتصادي انتخاب وي و پاسخ‌دادن به پرسش‌هاي بالا اختصاص يافته است.

ترامپ از همان ابتدا تهديد کرد که تعهدات مربوط به توافقات تجاري ديرپا را به هم مي‌زند و موانع و تعرفه‌ها بر واردات به امريکا را بشدت افزايش مي‌دهد. اقتصاد ترامپي در عمل بيش از آنکه شغل خلق کند، مشاغل را نابود مي‌کند و بيش از همه به اعتبار و دامنه نفوذ جهاني امريکا خسارت شديدي مي‌زند، چرا که در موضوعات مهمي مانند تجارت خارجي و مهاجرت کمتر حاضر به همکاري با بقيه جهان خواهد بود. اينک اتحاديه اروپا و چين مي‌توانند وزن خويش را در برابر آمريکا افزايش دهند. از اتحاديه اروپا انتظار مي‌رود متحدتر عمل کرده و در زمينه‌هاي مختلف مانند سياست رقابتي و تعرفه‌ها از موضع قدرت با آمريکا برخورد کنند. از چين هم که به تدريج به قدرت اول اقتصادي جهان تبديل مي‌شود انتظار اين است که هزينه‌هاي بيشتر نسبت به گذشته بابت ابرقدرت شدن خود بپردازد.

ترامپ، جهان را برحسب يک بازي حاصل جمع صفر مي‌بيند. انديشمندان و صاحبنظران در برخورد با ترامپ، توصيه به واقع‌بيني و درس گرفتن از تاريخ و تقويت نهادهاي دموکراتيک مانند دادگاه‌ها و رسانه‌هاي مستقل مي‌کنند تا جلوي شکل‌گيري قدرت مطلقه يک رئيس جمهور غيرپاسخگو گرفته شود.

ترامپ بر اين باور است که اقتصاد جهاني عليه امريکا بسيج شده است و مي‌خواهد قوانين حاکم بر اقتصاد جهاني را به شکل بنيادي تغيير دهد. احتمال سه سناريوي وقوع جنگ تجاري تمام‌عيار،‌ جنگ تجاري نامتقارن و جنگ تجاري ناکام‌مانده مطرح مي‌شود. شرکاي تجاري امريکا بايد به درک مشترک برسند که نبايد از تمهيدات تجاري انتقام‌جويانه اين کشور تقليد کرد. براي شروع کار، همه کشورها بايد تلاش‌هاي خود را در متنوع ساختن مقاصد صادراتي خويش به بازارهاي جديد چند برابر کنند. در ادغام بازارهاي جديد و تجارت منطقه‌اي بين کشورهاي درحال‌توسعه پتانسيل بهره‌برداري‌نشده زيادي وجود دارد. تا پيش از آمدن ترامپ، برپايه ارزيابي از حرکت کالاها، پول و مردم در فراسوي مرزهاي بين‌المللي، پيش‌بيني مي‌شد که شواهدي اندک مبني بر عقب‌نشيني جهاني‌شدن وجود دارد. اما اينک با نگاه به آينده، مي‌توان حدس زد که در سال‌هاي پيش رو، يا ميزان جهاني‌شدن تثبيت گردد يا آهنگ به‌هم‌پيوستگي اقتصاد جهاني کندتر شود.

متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادي تيرماه را از اينجا بخوانيد.


منبع خبر: اتاق ایران