اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

به همت مرکز ملي راهبردي مطالعات کشاورزي و آب اتاق ايران

تشکيل انجمن کشت فراسرزميني از سوي بخش‌خصوصي کليد خورد

در نشستي با موضوع کشت فراسرزميني که به همت مرکز ملي راهبردي مطالعات کشاورزي و آب اتاق ايران برگزار شد، اعضاي هيات مؤسس انجمن کشت فراسرزميني تعيين شدند. اين هيات قرار است با نهايي کردن اساسنامه انجمن و برگزاري اولين مجمع زمينه را براي ساماندهي به وضعيت کشت فراسرزميني در کشور فراهم کنند.

در نشستي با موضوع کشت فراسرزميني که به همت مرکز ملي راهبردي مطالعات کشاورزي و آب اتاق ايران برگزار شد، اعضاي هيات مؤسس انجمن کشت فراسرزميني تعيين شدند. اين هيات قرار است با نهايي کردن اساسنامه انجمن و برگزاري اولين مجمع زمينه را براي ساماندهي به وضعيت کشت فراسرزميني در کشور فراهم کنند.

به دنبال پررنگ شدن موضوع کشت فراسرزميني در کشور و ورود فعالان اقتصادي در اين عرصه، ساماندهي و تدوين سازوکار مناسب و دقيق اهميت زيادي پيدا کرد. بنابراين مرکز ملي راهبردي مطالعات کشاورزي و آب اتاق ايران تصميم گرفت، انجمني با همين عنوان در پارلمان بخش خصوصي ايجاد کند. در همين راستا در جلسه‌اي که با حضور رئيس دفتر امور بين‌المللي وزارت جهاد کشاورزي برگزار شد، اعضاي هيات مؤسس تعيين شدند.

انجمن کشت فراسرزميني به دنبال آن است که پس از تشکيل، با ايجاد بانک اطلاعاتي جامع و کامل به ساماندهي اين مقوله بپردازد و از انجام هرگونه اقدامات جداگانه و ناهماهنگ جلوگيري کند.

به تازگي دو انجمن، يکي با عنوان کشت فراسرزميني و ديگري با نام جهاد سبز (شرکتي که زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي بوده و طي روزهاي گذشته در قالب تشکل خود را به ثبت رسانده است) فعاليت خود را آغاز کرده‌اند. که طرح اين مسئله در جلسه واکنش‌هايي مبني بر غيراصولي بودن اين اقدام را به دنبال داشت. به باور فعالان اقتصادي، تشکل‌گرايي در نفس خود مربوط به بخش‌خصوصي مي‌شود و دولت نبايد در اين رابطه دخالتي کند.

محمدرضا شريعتمدار، رئيس مرکز ملي راهبردي مطالعات کشاورزي و آب اتاق ايران در مورد اهميت ايجاد اين انجمن، تشريح کرد: سرمايه‌گذاران زيادي در عرصه کشت فراسرزميني وارد شده و يا تمايل به حضور دارند اما هيچ مرکزي براي راهنمايي آنها درنظر گرفته نشده است. اين غفلت موجب شده تا به امروز، نتوانيم دستاوردهاي خوبي از کشت فراسرزميني داشته باشيم.

وي ادامه داد: مرکز ملي راهبردي مطالعات کشاورزي و آب اتاق ايران در طول دو سال گذشته مطالعات اوليه در مورد اين نوع کشت را انجام داده و امروز قصد دارد در عرصه عمل، انجمن مذکور را تشکيل دهد.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در مورد دو تشکلي که در همين مورد ايجاد شده‌اند، توضيح داد: در حاضر دغدغه اصلي ما ايجاد تشکلي از سوي بخش خصوصي واقعي براي مسئله کشت فراسرزميني است. تا زماني که پارلمان بخش خصوصي در اين وادي ورود نکند نمي‌تواند ادعايي داشته باشد. چراکه اين مسئله نيازمند وجود تشکلي قدرتمند است و نمي‌توانيم با دست‌خالي، خواستار لغو تشکيلاتي شويم که قانوني ايجاد شده‌اند.

شريعتمدار افزود: پس از ايجاد اين تشکل يا انجمن در اتاق ايران، اعضاي هيات مديره منتخب مي‌توانند در مورد نوع روابط خود با دو تشکل ديگر تصميم‌گيري کرده و از طريق تعامل با آنها راهکاري براي جلوگيري از ناهماهنگي‌هاي احتمالي پيدا کنند. شايد لازم باشد آن‌ها، در تشکل اتاق ايران ادغام شوند.

در همين رابطه هومن فتحي، رئيس دفتر امور بين‌المللي وزارت جهاد کشاورزي با تأييد سخنان شريعتمدار و تأکيد بر اهميت تأسيس انجمن کشت فراسرزميني در اتاق ايران، گفت: بايد سازوکاري لحاظ شود که از اين ميزان به ريختگي در کار جلوگيري کند. امروز بخش زيادي از انرژي که در اين مسير صرف مي‌شود به دليل نبود نظم و نهادي هماهنگ‌کننده به هدر مي‌رود و حاصلي ندارد.

وي ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزي جلسات خود را براي ساماندهي قانوني به اين موضوع شروع کرده و در نظر دارد که اين کار را با دقت و ظرافت خاص انجام دهد. سازوکاري در همين رابطه تهيه شده که همچنان در دست بررسي است و به مطالعات بيشتري نياز دارد. دولت بايد در مورد تسهيلات، مشوق‌ها، چگونگي خريدوفروش محصولات توليد شده در قالب کشت فراسرزميني را برنامه‌ريزي کند.

بر اساس اظهارات فتحي، دولت به‌هيچ‌وجه قصد دخالت در امور مربوط به بخش خصوصي را ندارد و معتقد است که تشکل‌ها بايد توسط بخش خصوصي ايجاد و مديريت شوند. بر همين اساس، تشکل کشت فراسرزميني نه توسط دولت بلکه با تشويق دولت در وزارت کشور به ثبت رسيد. اعضاي آن فعالان اقتصادي هستند که در همين جلسه نيز حضور دارند.

در ادامه جلسه اعضاي حاضر نقطه نظرات خود را مطرح کردند. يکي از پيشنهادهاي مطرح شده اين بود که به جاي کشت فراسرزميني، عنوان کشاورزي فراسرزميني در نظر گرفته شود. بدين ترتيب باغداري، دامداري و ديگر ابعاد کار نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد.

عباس کشاورز، معاون وزير جهاد کشاورزي نيز با تأکيد بر اهميت تأسيس تشکل يا انجمن کشت فراسرزميني در اتاق ايران، گفت: اينکه پيشنهاد مي‌شود از واژه کشاورزي استفاده کنيم، ديدگاه خوبي است اما اساسنامه‌اي که تهيه شده مربوط به کشت فراسرزميني مي‌شود و اگر قرار باشد موضوعات بيشتري مدنظر قرار بگيرد بايد اساسنامه تغيير کند.

وي در مورد فعاليت دو تشکل ديگر در همين عرصه تصريح کرد: هيات مؤسس مي‌تواند پس از بررسي‌هاي لازم و تدوين برنامه و هدف‌گذاري‌هاي دقيق نسبت به نوع رفتار با دو تشکل ديگر، تصميم‌گيري کند. در حال حاضر هيچ تضاد منافعي بين آنها وجود ندارد.


منبع خبر: اتاق ایران