اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

در نشست اتاق ايران انجام شد

بررسي مشکلات پيش روي صادرات از سوي نمايندگان مجلس و بخش خصوصي

اتاق ايران، فراکسيون توسعه صادرات غيرنفتي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در نشست‌هايي به بررسي چالش‌هاي پيش روي توسعه صادرات غيرنفتي در کشور مي‌پردازند.

اتاق ايران، فراکسيون توسعه صادرات غيرنفتي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در نشست‌هايي به بررسي چالش‌هاي پيش روي توسعه صادرات غيرنفتي در کشور مي‌پردازند.

نمايندگان اتاق ايران، فراکسيون توسعه صادرات غيرنفتي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در نخستين نشست از سلسله نشست‌هاي بررسي چالش‌هاي پيش روي توسعه صادرات غيرنفتي کشور، به بررسي شرايط کنوني صادرات در کشور و مشکلات موجود پرداختند.

سيدرضي حاجي‌آقا ميري، رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، در اين نشست که با حضور معاون امور مجلس اتاق ايران، رئيس کنفدراسيون توسعه صادرات غيرنفتي و مديراني از مرکز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد در تشريح مشکلات صادراتي کشور گفت: بعضي از مشکلات صادراتي کشور اساسي و پايه‌اي هستند و تا زماني که اين مشکلات حل نشوند نتيجه و اهداف موردنظر صادرات محقق نمي‌شود.

حاجي‌آقا ميري نرخ ارز، حضور بخش‌هاي خصولتي در اقتصاد، نبود زيرساخت‌هاي قوي حمل‌ونقل، قيمت تمام‌شده بالاي کالاهاي توليدي و نبود مشوق‌هاي صادراتي کافي را از مهم‌ترين موانع توسعه صادرات غيرنفتي عنوان کرد.

به گفته حاجي‌آقا ميري تا زماني که ارز دونرخي باشد، سرمايه‌گذاري خارجي ‌شکل نمي‌گيرد.

وي همچنين در مورد قيمت تمام‌شده توليدات داخلي کشور گفت: مواردي باعث مي‌شوند قيمت تمام‌شده کالاها در کشور بالا باشد مانند اينکه شرکت‌هاي غيردولتي و خصولتي به‌عنوان رقيب بخش خصوصي واقعي، امتيازهايي دارند و کالاها را باقيمت تمام‌شده پايين‌تر توليد مي‌کنند و به‌اين‌ترتيب انگيزه‌بخش خصوصي براي فعاليت کم مي‌شود.

حاجي آقا ميري همچنين با اشاره به ميزان مشوق‌هاي صادراتي گفت: در نظر گرفتن تنها 100 ميليارد تومان براي مشوق‌هاي صادراتي نشان مي‌دهد که واقعاً قصدي براي حمايت از صادرکنندگان وجود ندارد.

رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران بر لزوم تغيير پارادايم موجود در مورد صادرات و فرهنگ‌سازي بيشتر در اين زمينه در بدنه دولت تأکيد کرد.

صادرات؛ موتور محرکه اشتغال

رئيس فراکسيون توسعه صادرات غيرنفتي مجلس با تأکيد بر جايگاه صادرات در اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر بيکاري از مشکلات اصلي کشور است و تأمين منابع مالي واحدهاي توليدي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و صادرات به رفع اين مشکل کمک مي‌کند و در واقع موتور محرکه اشتغال همين صادرات است.

حسين اميري خامکاني راهکارهاي عملي بهبود وضعيت اشتغال را هم در دو دسته‌ کوتاه مدت و بلندمدت دسته‌بندي کرد و گفت: بعضي مسائل در کوتاه‌مدت قابل‌حل هستند در حالي‌که بعضي از مسائل نياز به راهکارهاي بلندمدت دارند و ابتدا بايد مسائل مختلف را دسته‌بندي کنيم.

تأکيد بر نقش مهم رايزنان بازرگاني در بازاريابي و شناخت کشورهاي هدف

معاون امور مجلس اتاق ايران در اين نشست گفت: با محوريت اتاق ايران، مرکز پژوهش‌ها و کنفدراسيون توسعه صادرات غيرنفتي مجلس و با تأکيد رئيس مجلس براي پيگيري مشکلات صادراتي کشور، نشست‌هايي در اتاق ايران تشکيل مي‌شوند تا درنهايت بعد از بررسي و نشست‌هاي کارشناسي مجموعه بررسي‌ها تحت عنوان گزارش کارشناسي به مجلس ارائه شوند.

محمدرضا رمضاني در بخش ديگري از سخنانش با تأکيد بر نقش مهم رايزنان بازرگاني در بازاريابي و شناخت کشورهاي هدف گفت: کشورهاي موفق در زمينه صادرات به رايزنان بازرگاني اهميت زيادي مي‌دهند. به‌عنوان‌مثال کشور اتريش 135 رايزن در کشورهاي مختلف دنيا دارد و 16 رايزن نيز در ايران فعاليت مي‌کنند.

 رمضاني افزود: ما هم براي بسط و توسعه بازارهاي صادراتي و بازاريابي محصولات توليدي بايد بر آموزش رايزنان بازرگاني اهميت زيادي بدهيم؛ رايزنان بازرگاني بايد شناخت کاملي از مختصات و مشکلات کشور هدف داشته باشند و بتوانند بازاريابي و توسعه بازارهاي صادراتي را تسهيل کنند.

معاون امور مجلس اتاق ايران همچنين با تأکيد بر اهميت مشوق‌هاي صادراتي گفت: در کشورهاي همسايه مانند ترکيه مشوق‌هاي زيادي براي صادرکنندگان وضع‌شده است و اين کشور برنامه‌هاي بسياري براي حمايت از صادرکنندگان دارد.

 


منبع خبر: اتاق ایران