اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

انرژي پاک با سرمايه خارجي‌ها توسعه مي‌يابد

ايران پتانسيل هاي بالايي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذيز دارد به همين دليل پس از برجام استقبال زيادي از سوي کشورهاي خارجي براي سرمايه گذاري در اين انرژي صورت گرفت به طوري که طبق گفته هاي وزير نيرو 3.6 ميليارد دلار درخواست سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي‌هاي نو وجود دارد.

ايران پتانسيل هاي بالايي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذيز دارد به همين دليل پس از برجام استقبال زيادي از سوي کشورهاي خارجي براي سرمايه گذاري در اين انرژي صورت گرفت به طوري که طبق گفته هاي وزير نيرو 3.6 ميليارد دلار درخواست سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي‌هاي نو وجود دارد.

اهميت حفاظت از محيط زيست، در دسترس بودن امکان احداث نيروگاه‌هاي تجديد پذير براي اکثر نقاط کشور و عدم نياز به خطوط انتقال و توزيع و اشتغال زايي از جمله اهداف پيگيري ايجاد پروژه‌هاي تجديد پذير در کشور از سوي وزارت نيرو مطرح شده که  احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي در اراک، اصفهان و همدان به ظرفيت‌هاي زير 10 مگاوات از پروژه‌هاي موفق خورشيدي است که تا کنون در مرحله اجرا قرار گرفته است.

در اين ميان مقررات روشن و انگيزه‌بخش ايران براي سرمايه گذاري در زمينه نيروگاه‌هاي تجديد پذير يکي از دلايل استقبال کشورهاي خارجي از اين پروژه‌ها شده است چراکه تاکنون 3 ميليارد و 600 ميليون دلار درخواست سرمايه گذاري خارجي در اين حوزه ثبت شده که بيشترين حجم سرمايه گذاري خارجي را به خود اختصاص مي‌دهد.

طبق برنامه‌ريزي‌هاي صوورت گرفته تا کنون بيش از 350 مگاوات نيروگاه تجديدپذير در کشور نصب شده و پيش‌بيني مي‌شود که اين ميزان ظرفيت تا سال 2030 ميلادي به 7500 مگاوات برسد.

در اين ميان وزارت نيرو براي حمايت از توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، تسهيلاتي را براي بخش خصوصي فراهم کرده که برق توليدي از نيروگاه‌هاي تجديدپذير را به قيمت قابل‌توجهي در مقايسه با برق توليدي از نيروگاه‌هاي فسيلي و متداول خريداري کنند.

با در نظر گرفتن برنامه‌هاي وزارت نيرو جهت تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي (داخلي و خارجي) و بالا بردن انگيزه آن‌ها براي سرمايه‌گذاري در نيروگاه‌هاي تجديدپذير و از ديگر سوي ايجاد بستر مناسب در خصوص تنوع بخشي هر چه بيشتر به سبد انرژي در کشور، توسعه ظرفيت برق توليدي از منابع انرژي تجديدپذير از طريق مکانيسم خريد تضميني برق   و مشارکت بخش خصوصي محقق خواهد شد و فرصتي براي حضور سرمايه‌گذاران خصوصي (داخلي و خارجي) براي ورود به اين عرصه در داخل کشور فراهم شده که رويکردي اقتصادي و انتفاع مالي براي آن‌ها نيز به‌همراه دارد.


منبع خبر: اتاق ایران