اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

امضاي قرارداد محرمانگي براي توسعه ميدان گاز کيش

مجري طرح ميدان گازي کيش از مذاکره پيمانکار پروژه توسعه ميدان گاز کيش با شرکت گازپروم نفت روسيه براي توسعه اين ميدان گازي خبر داد.

مجري طرح ميدان گازي کيش از مذاکره پيمانکار پروژه توسعه ميدان گاز کيش با شرکت گازپروم نفت روسيه براي توسعه اين ميدان گازي خبر داد.

مجري طرح ميدان گازي کيش از مذاکره شرکت اويک، پيمانکار اين ميدان با شرکت گازپروم نفت روسيه براي توسعه ميدان گازي کيش خبر داد.

کيوان ياراحمدي با اشاره به توليد 30 هزار بشکه‌اي از ميدان کيش، اظهار کرد: براساس شرح کار مصوب توليد از ميدان گازي کيش در مرحله‌ي زودهنگام بايد به 30 هزار بشکه مي‌رسيد که اکنون اين ميزان توليد به صورت مستمر در جريان است. تا پايان سال نيز همين ميزان از توليد حفظ خواهد شد.

وي با بيان اين که توليد از ميدان گازي کيش در مرحله‌ي نهايي به 65 هزار بشکه خواهد رسيد، افزود: فکر مي‌کنم در اواخر سال بعد اين ميزان از توليد تحقق يابد.

مجري طرح ميدان گازي کيش در مورد ضريب بازيافت اين ميدان نيز، گفت: براساس مطالعات انجام شده ضريب بازيافت ميدان در بازده زماني 15 سال، 12 درصد و در بازده زماني 40 ساله، 16 درصد پيش بيني شده است.

ياراحمدي از فعاليت يک مشاور انگليسي براي طراحي چاه‌هاي ميدان گازي کيش خبر داد و گفت: در راستاي حداکثر سازي از ميدان گازي کيش و چاه‌هاي اين ميدان از نظر يک مشاور انگليسي استفاده مي‌شود. همچنين شرکت‌هاي خارجي در قالب بيع متقابل براي توسعه اين ميدان اعلام آمادگي کرده‌اند.

وي ادامه داد: در اين راستا شرکت گازپروم نفت روسيه با شرکت اويک که پيمانکار ميدان گازي کيش است قرارداد محرمانگي براي تبادل اطلاعات امضاء کرده است.


منبع خبر: اتاق ایران