اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رييس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي اعلام کرد

عزم بانک‌هاي دولتي براي کاهش نرخ سود همسو با سياست‌هاي دولت

رييس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي مي‌گويد: بانک‌هاي دولتي تصميم گرفته‌اند که همسو با سياست هاي دولت نرخ سود سپرده و تسهيلات را پايين بياورند.

رييس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي مي‌گويد: بانک‌هاي دولتي تصميم گرفته‌اند که همسو با سياست هاي دولت نرخ سود سپرده و تسهيلات را پايين بياورند.

رييس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي از عزم اين بانک‌ها براي کاهش نرخ سود همسو با سياست‌هاي دولت خبر داد و گفت: تلاش مي کنيم در اين فرآيند سپرده‌گذاران متضرر نشوند.

محمدرضا حسين‌زاده درباره انتظار دولت از بانکهاي دولتي براي کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي براي کمک به توليد اظهار کرد: بانک‌هاي دولتي تصميم گرفتند که همسو با سياست هاي دولت نرخ ها را پايين بياورند.

مديرعامل بانک ملي ايران با ياد آوري اينکه هدف، همراهي با دولت در کاهش نرخ سود است، گفت: قرار است نرخ سود بانکي به تدريج کاهش يابد.

وي در پاسخ به اينکه برخي گمانه زني ها از برنامه شوراي پول و اعتبار براي تثبيت فعلي نرخ سود دارد تا در آينده آن را کاهش دهد، دارد، گفت: نظر شوراي پول و اعتبار تثبيت نيست بلکه نرخ‌ها بايد کاهش يابد.

حسين زاده گفت: بانکها منتظر تصميم بانک مرکزي هستند تا نرخ را اعلام کند و ممکن است نرخ پايين تر از نرخ کنوني بيايد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه برخي گمانه زني ها از نرخ سود 12 درصدي براي سپرده‌هاي يکساله حکايت دارد، اظهار داشت: پيشنهاد اين است که نرخ سود به کمتر از 15 درصد و نرخ هاي مطرح شده کاهش يابد.

رييس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي بدون اعلام نرخ مدنظر بانک ها ابراز اميدواري کرد که شوراي پول و اعتبار هرچه سريعتر در اين زمينه تعيين تکليف کند.


منبع خبر: اتاق ایران