اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

قائم مقام وزير صنعت مطرح کرد

بهترين حمايت از توليد، تحريک تقاضاست

قائم مقام وزير صنعت مي‌گويد: صنعت از وضعيت رکود به سمت رونق در حرکت است و در اين مسير بهترين حمايت، تحريک طرف تقاضاست تا صنايع پس از توليد محصول بتوانند آن را به فروش برسانند.

قائم مقام وزير صنعت مي‌گويد: صنعت از وضعيت رکود به سمت رونق در حرکت است و در اين مسير بهترين حمايت، تحريک طرف تقاضاست تا صنايع پس از توليد محصول بتوانند آن را به فروش برسانند.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امر توليد با اشاره به اينکه آمارهاي حوزه صنعت به صورت سه ماهه اعلام و مورد بررسي قرار مي‌گيرد، گفت: در آمارهاي سه ماهه نسبت به ماه‌هاي پيش از آن شاهد روند صعودي هستيم و از وضعيت رکود به رونق حرکت مي‌کنيم. بهترين حمايت در شرايط فعلي تحريک طرف تقاضا است و بايد به گونه اي عمل کنيم تا پس از توليد يک محصول بتوانيم آن را به فروش برسانيم.

رضا رحماني ادامه داد: بازار داخلي با توجه به جمعيت 80 ميليون کشور، بازار قابل توجهي است و در همين راستا اقدامات مختلفي طي چند سال گذشته انجام شده که به طور مثال مي‌توان به تعديل تعرفه‌ها اشاره کرد و به اين مطلب توجه داشت که در جايي که توليد داخلي وجود دارد، تعرفه به سمت توليدکنندگان داخلي اصلاح شده‌اند.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امر توليد با بيان اينکه از سوي ديگر تحريک طرف خارجي در دستور کار اين وزارتخانه قرار گرفته تا از اين طريق صادرات صورت گيرد، گفت: بسته کاملي به منظور صادرات تدوين شده و کليه طرح‌هاي مدنظر در قالب اقتصاد مقاومتي است.

رحماني افزود: در بخش ديگري از برنامه‌هاي خود نقدينگي واحدها را مدنظر قرار داده‌ايم چرا که معتقديم برخي واحدها هستند که هم توليد و هم فروش دارند اما نقدينگي و سرمايه در گردش آنها به مقدار لازم است که در اين رابطه با دستور کار قرار گرفتن طرح رونق توليد سعي کرديم اين مشکل را تا حدي برطرف کنيم.

او با اعلام اينکه 44 پروژه در اقتصاد مقاومتي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعر يف شده است، خاطرنشان کرد: يکي از اين پروژه‌ها طرح رونق توليد است که از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده علاوه بر اين بهره‌برداري شش هزار واحد توليدي جديد، نوسازي پنج هزار واحد، صادرات محصولات توليد شده و شناسايي محصولات انرژي‌بر و حرکت در مسير صرفه‌جويي اين محصولات از ديگر برنامه‌هايي است که توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعريف شده است.

 


منبع خبر: اتاق ایران