اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

تاجگردون مطرح کرد

قرارداد توتال مهمترين اقدام بازدارنده در برابر سلاح آمريکاست

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد که مهمترين اقدام بازدارنده ايران در مقابل سلاح آمريکا عقد قراردادهايي مانند توتال است.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد که مهمترين اقدام بازدارنده ايران در مقابل سلاح آمريکا عقد قراردادهايي مانند توتال است.

غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علني امروز (چهارشنبه) مجلس در جريان بررسي قرارداد نفتي توتال گفت: بايد از چند بعد همچون ابعاد قراردادي کارکرد مجلس و فضاي موجود و ساير موضوعات مداخله گرايانه به اين قرارداد نگاه کرد که هر کدام کارکردي براي خود دارد.

وي با بيان اينکه قاعدتا بررسي ابعاد فني قرارداد توتال در صحن علني جايز نيست و در توان همه ما نيست، گفت: درباره ابعاد قراردادي نيز مجاري حقوقي و کميسيون‌هاي ذيربط به آن پرداخته‌اند، مهم کارکرد مجلس است که بايد مناسب با فضاي عمومي کشور و عرصه بين المللي به آن بپردازد.

تاجگردون ادامه داد: اکنون به دنبال اين هستيم که اقدام بازدارنده‌اي براي مقابله با سلاح آمريکا داشته باشيم که مهمترين اقدام بازدارندگي عقد اين قراردادها است.

وي در توضيح دليل لزوم عقد چنين قراردادهايي گفت: ما اکنون با بيکاري در استان ها و عدم وجود سرمايه گذاري در کشور مواجهيم. براي رشد اقتصادي 8 درصدي بيش از 200 ميليارد دلار بايد در صنعت نفت سرمايه گذاري شود. اکنون اين در شرايطي است که در حال حاضر شرکت ملي نفت ايران 54 ميليارد دلار به سيستم بانکي ايران بدهکار است که با اصرار رئيس مجلس در اصلاح بودجه، وزارت نفت و شرکت نفت مکلف شد که 10 درصد آن را به سيستم بانکي برگرداند که اين مبلغي بالغ بر 5.4 ميليارد دلار مي شود.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه اضافه کرد: در اين شرايط 4.5 درصد سهم فروش نفت ما بالغ بر 6 ميليارد دلار مي‌شود يعني شرکت ملي نفت قادر به بازپرداخت 10 درصد از بدهي‌اش در سنوات گذشته نيست آن هم در شرايطي که طرف هاي غربي مدام از منابع مشترک بهره‌برداري مي کنند.

تاجگردون ورود سرمايه هاي خارجي  به کشور را الزام آور خواند و در عين حال گفت: اينکه وزير شرايط فعلي را با عملکرد دوران تحريم مقايسه کند، قياس مع الفارغ است. اين کار ارزشمند شما با چنين نگاه اشتباهي زير سوال مي‌رود.

وي همچنين گفت که بنده و آقاي حسنوند ناظر مجلس در هيات عالي نظارت بر طرح هاي نفتي هستيم که ايرادات را مطرح کرده ايم ولي به طور کلي اين را فراموش نکنيم که شرايط سياسي و بين المللي کشور ما را براي ورود به چنين عرصه‌هايي ملزم مي کند.


منبع خبر: اتاق ایران