اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

ابلاغ بخشنامه اجراي قانون موافقتنامه مالياتي ايران و ويتنام از سوي سازمان امور مالياتي

رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه‌اي لازم‌الاجرا شدن «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد» را ابلاغ کرد.

رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه‌اي لازم‌الاجرا شدن «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد» را ابلاغ کرد.

رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه‌اي لازم‌الاجرا شدن «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد» را ابلاغ کرد.

در بخشنامه صادر شده از سوي سيد کامل تقوي‌نژاد آمده است: قانون مذکور از تاريخ 96.2.15 شمسي مطابق با 5 مي 2015 ميلادي به طور همزمان در هر دو کشور لازم‌الاجرا شده است و مقررات آن در ايران در هر سال مالياتي که از اول فروردين 1397  (برابر با 21 مارس 2018) و در ويتنام در هر سال مالياتي که از اول ژانويه 2018 يا بعد از آن آغاز مي شود نافذ خواهد بود.

رئيس‌کل سازمان امور مالياتي در اين بخشنامه کليه واحدهاي مالياتي تابعه را ملزم کرده که مفاد قانون موصوف را نسب به عملکرد سال‌هاي مالي بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون رعايت کنند.

متن بخشنامه و قانون مذکور از اينجـــا قابل دريافت است.


منبع خبر: اتاق ایران