اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

ادامه بررسي مشکلات احداث نيروگاه انرژي‌هاي پاک در کارگروه کميته ماده 12

پيشنهاد اصلاح قرارداد اجاره زمين در احداث نيروگاه هاي انرژي تجديد پذير و همچنين بانک‌پذير کردن قراردادهاي خريد تضميني برق در جلسه کارگروه دبيرخانه کميته ماده 12 مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اين موضوع در جلسه اصلي کميته مطرح شود.

پيشنهاد اصلاح قرارداد اجاره زمين در احداث نيروگاه هاي انرژي تجديد پذير و همچنين بانک‌پذير کردن قراردادهاي خريد تضميني برق در جلسه کارگروه دبيرخانه کميته ماده 12 مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اين موضوع در جلسه اصلي کميته مطرح شود.

در ادامه روند رسيدگي به مشکلات فعالان اقتصادي در احداث نيروگاه‌هاي انرژي‌هاي تجديد پذير و پاک، پس از بررسي قرارداد اجاره زمين در نشست کارشناسي قبل با محوريت انرژي خورشيدي، کارگروه دبيرخانه کميته ماده 12 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، ميزبان فعالان اقتصادي در حوزه احداث نيروگاه‌هاي انرژي بادي بود.

در اين نشست که با حضور نمايندگاني از بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي، سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا)، سازمان حمايت از سرمايه گذاري‌هاي خارجي، اتاق اصناف و نمايندگان بخش خصوصي برگزار شد، موضوع بانک پذيري طرح‌هاي سرمايه گذاري و قراردادهاي خريد تضميني برق (PPA) در احداث نيروگاه تجديد پذير و پاک مورد بررسي قرار گرفت.

در ابتداي اين جلسه، وصاف، مديرعامل شرکت انرژي گستر آينده پايدار، تشريح کرد: در سرمايه گذاري براي احداث نيروگاه تجديد پذير، تأمين مالي به پشتوانه طرح پروژه صورت مي‌گيرد و به اصطلاح Project Finance اتفاق مي افتد، از اين رو بانک‌ها و مؤسسات مالي در تأمين مالي خارجي به بانک پذيري طرح پروژه توجه مي‌کنند که متاسفانه به دليل مشکلات موجود در نظام حقوقي پشتيبان پروژه از جمله مفاد قرارداد اجاره زمين و قرارداد خريد تضميني (PPA)، بانک پذيري اين طرح‌ها کاهش مي‌يابد تا اندازه‌اي که برخي موارد مندرج در اين قراردادها به عنوان خط قرمز براي سرمايه گذاران خارجي تلقي مي‌شود.

زعفرانچي، مدير دفتر مشارکت‌هاي غيردولتي ساتبا عنوان کرد: تاکنون 1600 مگاوات قرارداد با سرمايه‌گذاران منعقد شده است، اما موضوع اصلاح قرارداد PPA در دستور کار سازمان قرار دارد و براي اين منظور نيز اقدام به تشکيل کميته کارشناسي کرده‌اند تا نظرات سرمايه‌گذاران و ساير ذينفعان نيز دريافت و بررسي شود. زعفرانچي همچنين از برخي تغييرات در الگوي جديد قرارداد خبر داد که از آن جمله مي‌توان به‌اضافه شدن موضوع امکان فسخ توسط سرمايه‌گذار و يا بهبود موضوع و مکانيسم حل‌وفصل اختلافات، اشاره کرد.

در ادامه رويکرد مثبت صندوق به جذب سرمايه‌گذار خارجي به‌خصوص در موضوع انرژي‌هاي تجديد پذير و پاک، تشريح شد. استراتژي صندوق، حمايت از طريق کاهش نرخ سود تسهيلات به ازاي افزايش سهم سرمايه‌گذار خارجي است. هرچند با توجه به اينکه عامليت پرداخت تسهيلات با بانک است، صندوق در روال اعطاي تسهيلات و ارزيابي طرح دخيل نمي‌شود.

عليرضا کلاهي، رئيس هيئت‌مديره سنديکاي صنعت برق ايران، ضمن تأييد مشکلات مطرح شده در خصوص قرارداد اجاره زمين و قرارداد خريد تضميني برق، عنوان کرد: چنانچه ريسک‌هاي مربوط به اين قراردادها کاهش يابد، انجام اين‌گونه طرح‌ها حتي با نرخ پايين‌تر خريد تضميني برق نيز توجيه‌پذير است.

در پايان اين نشست مقرر شد که موضوع پيشنهاد اصلاح قرارداد اجاره زمين و همچنين بانک‌پذير کردن قراردادهاي خريد تضميني برق در دستور کار جلسات اصلي کميته ماده 12 قرار گيرد. ضمن اينکه نظرات و پيشنهادات سرمايه‌گذاران در اصلاح قرارداد خريد تضميني برق نيز توسط دبيرخانه به ساتبا ارجاع خواهد شد.


منبع خبر: اتاق ایران