اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

نايب رئيس اتاق ايران در همايش کارآفريني و توسعه مطرح کرد

مفهوم کارآفريني نبايد تنها به اشتغالزايي محدود شود

حسين سلاح‌ورزي نايب رئيس اتاق ايران در سومين همايش ملي «کارآفريني و توسعه با محوريت اشتغال پايدار» تاکيد کرد که اشتغالزايي تنها يک رکن از کارآفريني است.

حسين سلاح‌ورزي نايب رئيس اتاق ايران در سومين همايش ملي «کارآفريني و توسعه با محوريت اشتغال پايدار» تاکيد کرد که اشتغالزايي تنها يک رکن از کارآفريني است.

سومين همايش ملي «کارآفريني و توسعه با محوريت اشتغال پايدار» با حضور معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رئيس کانون کارآفرينان کشور و نايب‌رئيس اتاق ايران در اتاق لرستان برگزار شد.

نايب‌رئيس اتاق ايران در اين همايش گفت: آن‌طور که هدف ما و همه سياست‌گذاران در همه ادوار بوده کارآفريني نتوانسته است در فرآيند توسعه کشور ايفاي نقش کند. مفهوم کارآفريني توأم با خلاقيت، نوآوري و پذيرش ريسک است.

حسين سلاح ورزي با اشاره به اينکه اين همايش در جهت برنامه‌ريزي و تعامل بين کانون‌هاي کارآفريني کشور با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار مي‌شود، اظهار داشت: در اين‌گونه همايش‌ها علاوه بر ارائه مطالبي در جهت تبيين موضوع، شايد عارضه‌يابي اتفاقات گذشته هم به دستيابي اهداف برنامه‌ريزان کمک کند.

سلاح ورزي با طرح اين پرسش که آيا آن‌طور که هدف ما و همه‌ سياست‌گذاران در همه ادوار بوده، کارآفريني توانسته است در فرآيند توسعه کشور نقش ايفا کند؟ گفت: پاسخ اين سؤال منفي است. با بررسي آنچه مدنظر ما بوده و آنچه تجربه کارآفريني بوده، متوجه مي‌شويم آن‌طور که بايد و شايد در امر پياده‌سازي و اجراي مطلوب آن موفق نبوديم.

رئيس اتاق لرستان افزود: نزديک به 15 سال است که مفهوم کارآفريني در کشور ترويج يافته است. در طول همه سال‌هاي گذشته اغلب ما در مقابل مفهوم کارآفريني ذهنمان به سمت ايجاد شغل رفت، درصورتي‌که اشتغال‌زايي مي تواند يکي از ابعاد کارآفريني باشد. اولين خطا و ظلمي که در رابطه با مفهوم کارآفريني شد، واژه‌اي بود که فرهنگستان زبان فارسي براي آن تعريف کرد، مفهوم بسيط کارآفريني به اشتغال‌زايي و ايجاد شغل تنزل پيدا کرد.

وي با اشاره به طرح بنگاه‌هاي زودبازده در سال 84، خاطرنشان کرد: دولت وقت بر اساس الگوبرداري از طرح‌هاي موفق بين‌المللي، در قالب ايجاد بنگاه‌هاي بين‌المللي اقدام به توزيع پول بدون برنامه نمود که اثرات زيانباري بر اقتصاد کشور داشت. تنها 5 درصد اين بنگاه‌ها به معناي واقعي موفق بودند. خوشحاليم که در دولت تدبير و اميد کارآفريني به مسير واقعي خود برگشت.

سلاح‌ورزي با اشاره به تأثيرات کارآفرين بودن دولت، جامعه و نظام آموزشي کشور در ايجاد کارآفريني گفت: خوشحاليم که استان لرستان در حال حاضر استانداري دارد که کارآفرين و ريسک‌پذيراست.

کانون‌هاي کارآفريني جواهري هستند که بايد ديده شوند

مديرکل توسعه کارآفريني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين همايش بابيان اينکه کانون‌هاي کارآفريني جواهري هستند که بايد ديده شوند، گفت: امسال حوزه کارآفريني در کشور 70 درصد رشد داشته است. طي شش سال گذشته که کانون کارآفرينان در کشور ايجادشده، شاهد تعامل مطلوب کانون‌هاي استان‌ها با مرکز بوده‌ايم که از آن‌ها قدرداني مي‌کنم.

پريسا رياحي اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما مقوله کارآفريني خوب جلو نرفته، با اين‌حال نااميد نيستيم. طي سال‌هاي 91 تا 94 شاهد شرايط سخت اقتصادي و رکود در کشور بوديم. در اين سال‌ها بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي تعطيل، ولي روند اقتصادي 7 هزار و 700 بنگاه اقتصادي کشور با رشد مواجه بوده است. درمجموع به‌صورت ميانگين شاهد رشد 20 درصدي اشتغال بوده‌ايم.

رياحي افزود: 200 مرکز مشاوره کارآفريني با مجموع سه هزار مربي کارآفريني در کشور فعاليت دارند.

 لرستان؛ پايلوت کارآفريني کشور است

رئيس کانون کارآفرينان کشور با اشاره به انتخاب لرستان به‌عنوان استان پايلوت کارآفريني عنوان کرد: در اين رابطه تهيه برنامه زمان‌بندي، دعوت از سرمايه‌گذاران، صاحبان صنعت و استفاده از ايده هاي استارت آپ ها و ... در دستور کار قرار گرفته است.

مجيد ايزدي با اشاره به ظرفيت‌هاي لرستان در حوزه‌هاي مختلف اظهار کرد: اين برنامه به‌صورت کاملاً استراتژيک و هدفمند برنامه‌ريزي‌شده و قرار است بر اساس آن زمينه کاهش بيکاري در لرستان فراهم شود. لرستان مشخصاً در سه حوزه‌ي گردشگري، صنعت و کشاورزي توانايي‌هاي فراواني دارد که بايد از آن‌ها براي ايجاد اشتغال استفاده کرد.

ايزدي به موضوع آب استان اشاره و تصريح کرد: در حال حاضر لرستان تنها از يک‌ششم آب موجود استان استفاده مي‌کند؛ در حالي که نياز استان به آب بيشتر بوده و بايد برنامه‌اي براي استفاده از آن داشته باشد.

وي با اشاره به تهيه برنامه جامع در حوزه کارآفريني گفت: اميدواريم با کمک صندوق کارآفريني اميد، اتاق بازرگاني، بخش خصوصي و ... زمينه را براي فعاليت کارآفرينان فراهم آوريم.

تا تفکر کارآفريني در کشور شکل نگيرد، توسعه ممکن نخواهد بود

معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار نيز در اين همايش با بيان اينکه همه‌ي ما در قبال موضوع کارآفريني مسئول هستيم، گفت: همين‌که انتخاب شعار سال در همه‌ي سال‌هاي اخير توسط مقام معظم رهبري حول محور توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري است، نشان‌دهنده‌ي اهميت موضوع است.

عيسي منصوري اظهار کرد: اگر در کشوري در زمينه‌ي اشتغال، کارآفريني و رفاه مشکلي وجود نداشته باشد، آن کشور نيازمند ابزار دفاعي نيست، چون با مشکلي مواجه نخواهد بود.

منصوري تصريح کرد: تا تفکر کارآفريني در کشور شکل نگيرد، توسعه ممکن نخواهد بود. متأسفانه موضوع کارآفريني در کشور هنوز در حد صفر است، چون در سال‌هاي اخير مطرح‌شده و مورد توجه جدي قرارگرفته است.

وي با تأکيد بر اينکه نيازمند افرادي هستيم که از سرمايه‌ي آنها بتوان ايجاد نوآوري کرد، عنوان داشت: بايد يک بانک اطلاعاتي از مديران کارآفرين داشته باشيم، چون يک مدير موفق مي‌تواند باعث ايجاد تحول در يک محيط شود.

بايد فرهنگ عمومي کارآفريني را تقويت کنيم

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استانداري لرستان در اين همايش گفت: بايد فرهنگ عمومي کارآفريني را تقويت کنيم. يکي از مفاهيم اصلي در توسعه اقتصادي کارآفريني است. کارآفريني منجر به خلق ارزش‌هاي جديد در حوزه‌هاي مختلف مي‌شود.

مهرداد غضنفري با اشاره به تأکيد آموزه‌هاي ديني به کار و کارآفريني اظهار داشت: همچنين سيره عملي پيامبران نيز توجه به مقوله کار بوده است.

غضنفري با تأکيد بر اينکه اقتصاد و توسعه پايدار از مسير اقتصاد مبتني بر کارآفريني مي‌گذرد، افزود: آموزش بايد در حوزه‌ي خلاقيت و کارآفريني باشد. در اين راستا کانون هاي کارآفريني و رسانه ها بايد در ارائه آموزش‌ها، خلاقيت و نوآوري را مدنظر قرار دهند.

وي با اشاره به سرعت تغييرات دنياي امروز گفت: ساختارها و جوامعي مي‌توانند موفق باشند که خودشان را با اين سرعت تغييرات وفق بدهند.

غضنفري خاطر نشان کرد: 580 ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي اقتصادي لرستان پرداخت شد. با اين اقدام 300 واحد صنعتي که زير ظرفيت خود کار مي‌کردند و 140 واحد راکد در استان فعال شدند.

وي با اشاره به سرمايه‌گذاري 4 هزار و 136 ميليارد توماني در حوزه اشتغال لرستان طي سال گذشته گفت: ما در گذشته با انباشت 115 هزار بيکار در لرستان مواجه بوديم. با اقدامات صورت گرفته اين تعداد به 69 هزار نفر کاهش يافت. امسال نيز 6 هزار ميليارد تومان در اين حوزه سرمايه‌گذاري مي‌شود.

کارآفرينان، پرچم‌دار واقعي اقتصاد مقاومتي هستند

استاندار لرستان نيز در همايش ملي کارآفريني گفت: کارآفرينان، پرچم‌دار واقعي اقتصاد مقاومتي هستند. کارآفرين صرفاً به دنبال ايجاد اشتغال نيست. مادامي که درون‌زا بودن اقتصاد را تقويت نکنيم، نمي‌توانيم به اهدافمان نائل شويم.

هوشنگ بازوند افزود: سالانه 20 هزار نفر از استان‌هاي زاگرس‌نشين ناگزيرند از سرزمين‌هايشان کوچ کنند. همه در مقابل نگراني‌هاي استان‌هاي زاگرس‌نشين به‌ويژه در حوزه اشتغال مسئول هستيم.

بازوند با اشاره به وضعيت لرستان و مشکلات اين استان از نبود زيرساخت‌ها تصريح کرد: سرمايه، يک جريان سيال است و تابع دستور نيست و هرجا مانعي بر سر راهش باشد، مسيرش را به سمت ديگر کج مي‌کند. توليد و اشتغال، ساز و کار خاص خودش را دارد و در اين راستا ابتدا بايد موانع را از سر راه توليد برداريم و ريسک‌پذير و تسهيلگر باشيم.

وي با تأکيد بر اينکه احداث زيرساخت‌ها وظيفه دولت‌ است، افزود: خوشبختانه دولت در اين 4 سال توجه ويژه‌اي به زيرساخت‌هاي استان داشته است. بسياري از واحدهاي راکد استان دوباره احياء شدند. مجتمع کشت و صنعت لرستان يکي از آن‌هاست که بعد از سال‌ها تعطيلي با حضور سرمايه‌گذار بخش خصوصي فعال‌شده و بزرگ‌ترين گلخانه مدرن خاورميانه در آن احداث شده و در حال حاضر مشغول توليد آزمايشي است.

بازوند تصريح کرد: فرودگاه خرم‌آباد در گذشته از جمله فرودگاه‌هاي راکد کشور بود و در هفته تنها 4 پرواز داشت. در حال حاضر با 30 پرواز جزو 16 فرودگاه‌ فعال کشور است. در زمينه‌ي حمل‌ونقل جاده‌اي نيز آزادراه خرم‌آباد- اراک با اعتبار 1200 ميليارد تومان و آزادراه خرم‌آباد به دورود با اعتبار 600 ميليارد تومان در حال اجرا است. همچنين کارخان? لاستيک‌سازي خرم‌آباد با 1100 ميليارد اعتبار به‌عنوان يک پروژه بسيار فعال در استان در حال اجرايي شدن است.


منبع خبر: اتاق ایران